Blokada alkoholowa – Adwokat Kunicka – Wrocław

Jazda po alkoholu

Blokada alkoholowa

Orzeczony przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, dla niektórych osób, w szczególności dla zawodowych kierowców, może być bardzo uciążliwy, a w skrajnych przypadkach powodować nawet utratę możliwości zarobkowania. Czy możliwa jest zmiana zakazu prowadzenia pojazdów? Z pomocą przychodzi możliwość skorzystania z tzw. blokady alkoholowej, montowanej w samochodzie. Udogodnienie weszło w życie 20 marca 2015 r. Jednak dotychczasowa praktyka pokazuje, że niewielu skazanych korzysta z możliwości prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Trend ten jednak w ostatnich czasach uległ zmianie. Za sprawą prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, kampanii informacyjnych, blokada alokohola zyskuje na popularności.

Jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu

Czym właściwie jest blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie, które uniemożliwia uruchomienie silnika samochodu, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu, wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Aby uruchomić pojazd, najpierw trzeba dmuchnąć w ustnik. Naturalnie w przypadku wykrycia alkoholu ponad dopuszczalną normę – silnik się nie odpali. Mówiąc innymi słowy, urządzenie wymusza badanie stanu trzeźwości kierowcy. Blokada alkoholowa jest zatem sposobem wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc się ubiegać o zmianę orzeczonego zakazu?

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowi art.182a KKW. Zgodnie z brzmieniem przepisu, skazany chcąc ubiegać się o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową musi złożyć do sądu wniosek o orzeczenie o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest możliwe, tylko gdy skazany spełni warunki wskazane przez ustawodawcę. Blokada alkoholowa staje się możliwa jedynie, gdy poniższe warunki zostaną spełnione łącznie.

Po pierwsze, udzielenie zezwolenia na warunkowe prowadzenie samochodu wyposażonego w blokadę alkoholową jest możliwe po upływie połowy orzeczonego czasu zakazu lub po dziesięciu latach, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony dożywotnio. Okres obowiązującego zakazu, zaczyna biec nie tylko od uprawomocnienia się wyroku skazującego, ale również od chwili zatrzymania prawa jazdy. Powyższe jest możliwe w sytuacji gdy Sąd w wyroku zaliczył okres zatrzymania dokumentu na poczet orzeczonego środka karnego.

Po drugie, obok upływu czasu konieczna jest również tzw. dodatnia prognoza kryminologiczna. Wspomniana prognoza musi wynikać z oceny przez sąd postawy, właściwości i warunków osobistych skazanego oraz jego zachowania w dotychczasowym okresie wykonywania środka karnego. Ponadto sąd musi dojść do przekonanie, że prowadzenie przez skazanego pojazdu, nie będzie zagrażało bezpieczeństwu w komunikacji.

Skutki rozstrzygnięcia

Pozytywne rozstrzygnięcie sądu oznacza, że w dalszym okresie zakazu prowadzenia pojazdów, skazany może prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową . Uwzględnienie przez sąd wniosku skazanego powoduje również konieczność powiadomienia m.in. starosty. W następstwie czego, starosta wydaje decyzję o przywróceniu uprawnień, zaś na wydanym dokumencie umieszcza się informację o ograniczeniu uprawnień do pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

W przypadku niespełnienia przez skazanego ustawowych przesłanek, sąd wydaje postanowienie o odmowie zmiany sposobu wykonywania środka karnego. Decyzja sądu nie jest jednak ostateczna, skazanemu przysługuje prawo złożenia zażalenia.

Kancelaria posiada doświadczenie w sprawach karnych wykonawczych, w których orzekana jest tzw. blokada alkoholowa. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Uzyskaj pomoc prawną w sporządzeniu wniosku oraz w prowadzeniu sprawy.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze blokady alkoholowej to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze