Adwokat prawo pracy – Wrocław

prawo spadkowe

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy .Jako adwokat Jelenia Góra prawo pracy doradza pracownikom w sporach z ich pracodawcami oraz przedsiębiorcom, którzy poszukują profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych.

Nasz zakres usług z prawa pracy

Działalność Kancelarii z zakresu prawa pracy, koncentruje się w szczególności na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę oraz umów o charakterze cywilnoprawnym stanowiących podstawę współpracy między podmiotami (zlecenia, o dzieło). 
 • przygotowaniu różnego rodzaju pism (np: wezwań do zapłaty, wypowiedzeń umowy),
 • prowadzeniu negocjacji między stronami, 
 • przygotowaniu różnego rodzaju pism procesowych (np: pozwów, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, wniosków o zabezpieczenie, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń), wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jak również przed Sądem Najwyższym.

Doradztwo dla pracownika z prawa pracy

Adwokat Lidia Kunicka jako adwokat zajmujący się prawem pracy w Jeleniej Górze występuje w imieniu pracowników w sprawach m.in.: o:

 • uznanie istnienia stosunku pracy,
 • zaległe wynagrodzenia, w tym z tytułu przepracowanych nadgodzin,
 • wadliwe wypowiedzenia umowy o pracę,
 • niezgodne z przepisami dyscyplinarne rozwiązania umowy o pracę,
 • odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji,
 • odszkodowania, w tym związane z wypadkami przy pracy oraz w drodze do pracy,
 • mobbing i dyskryminację, 
 • sprostowanie świadectwa pracy.

Doradztwo dla pracodawcy z prawa pracy

Adwokat prawo pracy Jelenia Góra reprezentuje także pracodawców – spółki jak i pozostałych przedsiębiorców. Wiedza i doświadczenie adwokata zajmującego się prawem pracy wspomaga bieżące prowadzenie działalności gospodarczej, w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Dzięki aktywnemu zaangażowaniu w spory sądowe przed sądem pracy, Kancelaria doskonale rozumie interesy każdej ze stron. 

Kancelaria oferuje pomoc prawną w tworzeniu różnego rodzaju dokumentów, w tym dotyczących wynagrodzenia, rozwiązania umowy o pracę, czy też klauzuli o zakazie konkurencji. 

Reprezentujemy naszych Klientów również przed organami państwowymi, w tym m.in. Państwową Inspekcją Pracy i ZUS oraz uczestniczymy w prowadzeniu negocjacji, zarówno w postępowaniach sądowych jak i pozasądowych (mediacje).

Adwokat Jelenia Góra prawo pracy prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy, nie tylko w Jeleniej Górze i Wrocławiu, ale na terenie całej Polski. 

Skontaktuj się z nami

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa pracy nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Lidii Kunickiej, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo pracy to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce “Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze