Sprawy rodzinne Wrocław

prawo rodzinne
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Kiedy potrzebne są usługi adwokata rodzinnego?

Prawo rodzinne jest głównym obszarem specjalizacji Kancelarii, w ramach działalności prowadzonej we Wrocławiu, w Jeleniej Górze oraz na terenie całego Dolnego Śląska. Mówiąc o prawie rodzinnym mamy na myśli zbiór przepisów prawnych, które dotyczą wszystkich członków rodziny. Są to sprawy o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym. Dlatego też, każde z postępowań w ramach spraw rodzinnych jest odmienne i wymaga indywidualnego podejścia.

prawo rodzinne

 Nasz zakres usług dotyczący prawa rodzinnego:

Adwokat  w zakresie prawa rodzinnego zapewnia m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • pomoc  w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawo rodzinne – Skorzystaj z porad prawnych online

Jakie sprawy rodzinne prowadzi nasza Kancelaria?

Sprawy rodzinne zwykle łączą się silnymi z emocjami, jako sprawy dotyczące istotnych kwestii życiowych i osobistych. Prawo rodzinnie jako szczególna materia dotyka nie tylko naszych Klientów, ale również jego najbliższych krewnych, w tym małoletnich dzieci. Ich dobro jest nadrzędną wartością Kancelarii. Dlatego też do spraw z zakresu prawa rodzinnego podchodzimy z największą starannością oraz dbałością o dobro i bezpieczeństwo naszych Klientów. W pracy adwokata od spraw rodzinnych szczególnie stawiamy na wrażliwość i empatię. Zdobyte doświadczenie pozwoliło na stworzenie modelu pracy opartego na świadomym podejściu do emocji. Naszym Klientom gwarantujemy pełne wsparcie i opiekę na każdym etapie sprawy rodzinnej. Adwokat od spraw rodzinnych gwarantuje także sprawne przeprowadzenie procesu, tak aby możliwie maksymalnie zminimalizować negatywne przeżycia i doświadczenia.

Prowadzone przez Kancelarię sprawy rodzinne to m.in.:

 • alimenty – tj. zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów,
 • rozwód i separacja, a także sprawy cywilne będące konsekwencją powyższych, m.in.: podział majątku wspólnego małżonków,
 • władza rodzicielska nad dzieckiem – tj. ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, przywrócenie władzy rodzicielskiej, a także ustalenie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu, 
 • utrzymywania kontaktów z dzieckiem – tj. uregulowanie kontaktów, zmiana kontaktów, zakaz kontaktów. 

W ramach pomocy prawnej obejmującej prawo rodzinne Kancelaria prowadzi również sprawy dotyczące:

 • przysposobienia dziecka (adopcja dziecka),
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa/macierzyństwa,
 • ubezwłasnowolnienia częściowego/całkowitego,
 • wydania przez sąd zastępczej zgody w przypadku braku porozumienia z drugim rodzicem dziecka (zgoda na leczenie, operację dziecka, zgoda na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, (paszport dla dziecka, edukacja dziecka, nazwisko dziecka),
 • zarządu majątkiem dziecka (zezwolenie sądu opiekuńczego, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, sprzedaż majątku dziecka).

Ponadto Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach karnych o uporczywą niealimentację. 

Prawo rodzinne w swej materii obejmuje również odebranie dzieci od rodzica, który przetrzymuje  małoletniego bez zgody drugiego z rodziców. Kancelaria podejmuje się również spraw o charakterze międzynarodowym, w tym głównie spraw prowadzonych w trybie tzw. Konwencji Haskiej. 

Jakie dokumenty może przygotować adwokat od spraw rodzinnych?

W pierwszej kolejności naszym Klientom pomagamy zorientować się w sytuacji prawnej na gruncie przepisów prawa rodzinnego. W tym celu konieczna jest wstępna analiza sprawy rodzinnej, która niejednokrotnie wymaga osobistego spotkania. Na wizycie u adwokata od spraw rodzinnych szczegółowo omawiamy sprawę, analizujemy dokumenty i opracowujemy przedprocesową strategię działania.  W imieniu Klienta, Kancelaria rozpoczyna także negocjacje ugodowe, zapraszając drugą stronę do rozpoczęcia rozmów.

Powierzając sprawę rodzinną Kancelarii możesz liczyć na przygotowanie wszelkich pism i wniosków inicjujących sprawę. Wśród najbardziej popularnych pism jakie przygotowujemy można wyróżnić m.in.:

 • pozew o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie alimentów, ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego,
 • pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • pozew o rozwód,
 • pozew o ustalenie lub zaprzeczenia ojcostwa/macierzyństwa,
 • wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
 • wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie,
 • wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie, zakazanie oraz wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o wydanie dziecka,
 • wniosek o podział majątku wspólnego,
 • wniosek o separację,
 • wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania sądowego,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji zasądzonych alimentów.

Kancelaria przygotowuje wszelkie dalsze pisma procesowe w sprawie oraz środki zaskarżenia (apelację, zażalenia). Kancelaria sporządza także małżeńskie umowy majątkowe.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze