Jazda pod wpływem alkoholu – adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra
W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:

Powodem zatrzymania Twojego prawa jazdy była jazda po alkoholu? Czy zostałeś wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego? Nie zwlekaj i podejmij odpowiednie kroki prawne.

Czas odgrywa kluczową rolę!

Kontakt z adwokatem w początkowej fazie postępowania, pozwoli na udzielenie natychmiastowej pomocy prawnej oraz ustalenie linii obrony. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej nie zawsze może być najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu – najważniejsze informacje

Jazda po alkoholu – ile promili?

Doświadczenie pokazuje, że jedno z pierwszych pytań stawianych przez zatrzymanych za jazdę po alkoholu dotyczy dozwolonego stężenia alkoholu w organizmie.

Czyn zabroniony, kierującego pod wpływem alkoholu, będzie kwalifikowany jako wykroczenie lub przestępstwo. Decydujące znaczenie będzie miał poziom stężenia alkoholu. Konkretnie stężenia alkoholu we krwi (promile) albo w wydychanym powietrzu. Znalezienie się w którymś z progów wskazanych poniżej, będzie stanowiło źródło odpowiedzialności karnej. Jednocześnie będzie determinowało rodzaj i wymiar kary.

Stan po spożyciu alkoholu

Jazda po alkoholu może być zakwalifikowana jako wykroczenie. Taka sytuacja wystąpi jeśli zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Wówczas mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu.

Za wykroczenie o którym mowa w art. 87 §1 kkw grozi kara aresztu (od 5 dni do 30 dni) lub kara grzywny (od 50 zł do 5.000 zł).

Jazda po alkoholu obligatoryjnie wiąże się również z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów. Wymiar tej sankcji karnej oscyluje w granicach od 6 miesięcy do 3 lat.

Zatrzymanie za jazdę pod wpływem alkoholu – Skorzystaj z porad prawnych online

Stan nietrzeźwości

Odpowiedzialność karna za przestępstwo wystąpi, gdy stężenie alkoholu we krwi jest powyżej 0,5 ‰ albo obecności w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Stan taki jest nazywany stanem nietrzeźwości.

Tego typu jazda po alkoholu wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami prawnymi. Zgodnie bowiem z art. 178a §1 kk sprawy w/w przestępstwa grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Obecnie Sąd wymierzając karę za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Obok pozbawienia sprawcy możliwości prowadzenia pojazdów Sąd stosuje sankcję finansową. Dodatkowo świadczenie pieniężne w wysokości minimum 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Prawomocny wyrok stanowi podstawę wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Jazda pod wpływem – kiedy skorzystać z pomocy adwokata?

Nie są obce przypadki błędu pomiarowego urządzenia służącego do badania zawartości alkoholu w organizmie. Zakres błędu ma ogromne znaczenie, w szczególności gdy stężenie alkoholu znajduje się na granicy między wykroczeniem a przestępstwem.

Należy pamiętać, z uwagi na stres towarzyszący podczas zatrzymania przez Policję, nie warto podejmować pochopnie żadnych decyzji. Często zaakceptowanie warunków dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej jest bardziej surowe niż wyrok wydany przez Sąd.

Pamiętaj, jeżeli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu, masz prawo do obrony!

Głównie z uwagi na grożące surowe kary, pomoc doświadczonego adwokata będzie odgrywała kluczową rolę. Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko sankcje dla osoby zatrzymanej. Doświadczenie pokazuje, że wpływ wyroku karnego ma niebagatelne znaczenie dla przyszłości i bytu rodziny zatrzymanego.

Z reguły w wyniku stresu spowodowanego zatrzymaniem przez funkcjonariuszy policji, lub po prostu z niewiedzy, kierowca popełnia wiele błędów. Brak świadomości prawnej działa na niekorzyść podczas procesu i wymierzania kary. Znajomość przepisów prawa i aktywny udział obrońcy w czynnościach procesowych, to nie tylko szansa na mniej dolegliwą sankcję karną. Możliwe jest nawet skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego umorzenie postępowania.

Pomoc prawna Kancelarii koncentruje się, w szczególności na:

  • udziale w czynnościach przesłuchania przed organami ścigania,
  • negocjacjach w przedmiocie wysokości kary,
  • wnioskowaniu o warunkowe umorzenie postępowania,
  • zgłaszaniu wniosków dowodowych,
  • reprezentacji w postępowaniu sądowym.

Jazda po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania

Niewielu kierowców wie, że nawet w przypadku „jazdy na podwójnym gazie” istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Inicjatywa w tym zakresie nie należy do organów ścigania. Tu właśnie z pomocą przychodzi adwokat specjalizujący się w spawach karnych.

Warunkowe umorzenie postępowania jest szansą na skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Aby móc w ogóle ubiegać się o dobrodziejstwo w/w instytucji, kierowca musi być osobą niekaraną za przestępstwo umyślne. W toku postępowania brane są pod uwagę okoliczności związane z sytuacją życiową kierowcy.

W konsekwencji umiejętne pokierowanie postępowaniem i przekonanie Sądu do warunkowego umorzenia postępowania, pozwoli na zachowanie czystej karty karnej.

Ze względu na specyfikę opisanego czynu zabronionego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Co to jest blokada alkoholowa?

Jazda pod wpływem alkoholu powoduje nie tylko zagrożenie dla życia i zdrowia innych ludzi. Jazda po pijanemu to także dotkliwe represje karne, w tym również obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Czytając ten wpis z pewnością zastanawiasz się, czy istnieje możliwość i sposób na “skrócenie orzeczonego zakazu”. Z pomocą przychodzi tzw. blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne montowane w pojeździe, które uniemożliwia uruchomienie pojazdu, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekroczy 0,1 mg alkoholu w 1 dcm sześciennym. Dzieje się tak za sprawą połączenia mechanizmu z zapłonem, który pozwala uruchomić silnik tylko wtedy, gdy kierowca podda się kontroli trzeźwości. 

Aby móc złagodzić karę za jazdę po pijaku konieczne jest złożenie do Sądu, który wydał wyrok sprawie karnej, wniosku o blokadę alkoholową.  Jest to możliwe gdy skazany wykonywał środek karny przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru. W sytuacji gdy zakaz prowadzenia pojazdu został orzeczony dożywotnio, wówczas o blokadę alkoholową można starać się po upływie co najmniej 10 lat. Złożenie wniosku jest bezpłatne i może nastąpić również przed upływem wyżej wymienionego czasu. Ważne, aby na moment orzekania warunek upływu czasu był spełniony.

Kolejny warunkiem jest konieczność uznania przez Sąd, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Skuteczność wniosku o blokadę alkoholową zależy od przedstawionego uzasadnienia. Jego treść powinna przedstawić wszystkie argumenty, które przekonają sąd, że orzeczony środek karny wypełnił już swoją funkcję, a sprawca zasługuje na “przywrócenie możliwości” prowadzenia pojazdu.  

Formalnie jazda pod wpływem alkoholu i związany z tym zakaz prowadzenia pojazdów wiąże się więc ze zmianą sposobu wykonywania środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów w praktyce będzie się ograniczał do pojazdów, które nie są wyposażone w alkoblokadę.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa karnego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa karnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest kara za złamanie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów?

Jazda pod wpływem alkoholu powoduje dotkliwe konsekwencje nie tylko prawne ale i finansowe. Skutki są jeszcze poważniejsze, gdy Klient będzie prowadził samochód pomimo obowiązującego zakazu. Naraża się wówczas na popełnienie przestępstwa z art. 244 k.k., za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Czy można zachować prawo jazdy po prowadzeniu pojazdu po alkoholu?

Zasadą jest obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów. Są jednak wyjątki. Odpowiedź na pytanie, jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy za alkohol zależy od tego, czy Klient popełnił wykroczenie, czy też przestępstwo. W przypadku wykroczenia, Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Musi w takiej sytuacji dojść do przekonania, że czyn popełniony przez kierowcę miał incydentalny charakter, a obwiniony jako kierowca nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji, biorąc pod uwagę jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia. Przy jeździe pod wpływem alkoholu kwalifikowanej jako przestępstwo zachowanie prawa jazdy możliwe jest tylko gdy Sąd warunkowo umorzy postępowanie.

Jestem namawiany przez Policję do dobrowolnego poddania się karze, czy powinienem skorzystać z tego rozwiązania?

Jazda pod wpływem alkoholu nie wyklucza rozpoczęcia rozmów o proponowanej karze, już przy pierwszych czynnościach. “Oferta” dobrowolnego poddania się karze może okazać się korzystna. Jednak nie warto podejmować takiej decyzji pochopnie i pod wpływem presji czasu ze strony organów ścigania. Teoretycznie masz czas, aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie.

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za pokwitowaniem, czy mogę dalej jeździć samochodem?

Policja obligatoryjnie zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu. Po zatrzymaniu prawa jazdy za alkohol, Policja w ciągu 7 dni przekazuje dokument do Prokuratury celem wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Od czasu zatrzymania prawa jazdy nie może poruszać się samochodem, a okres ten wlicza się do przyszłego zakazu prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jak odzyskać zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Najprostszą odpowiedzią na pytanie Klientów jak odzyskać prawo jazdy jest odczekać do końca wyroku. Jednak z pomocą przychodzi inne rozwiązanie - blokada alkoholowa. Kierowca który utracił prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, może ubiegać się o “skrócenie” zakazu, gdy upłynęła co najmniej połowa okresu orzeczonego zakazu oraz wykazał się dobrą dotychczasową postawą. Po pozytywnej decyzji Sądu Klienci mogą prowadzić pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze