Separacja we Wrocławiu

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra
W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:

Separacja we Wrocławiu jako dziedzina prawa rodzinnego stanowi główny obszar działalności Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka. Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu spraw o separację obejmuje nie tylko porady prawne. Doradztwo koncentruje się również na aktywnym dialogu z Klientem oraz udzieleniu odpowiedniego wsparcia.

Co daje separacja?

Separacja małżeńska stanowi okres przejściowy w związku małżeńskim. W trakcie trwania separacji, małżonkowie mogą podjąć decyzję, że chcą do siebie wrócić lub się rozstać.

Zgodnie z art. 61¹ §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, orzeczenia przez sąd separacji.

Zupełny rozkład pożycia między małżonkami ma miejsce w sytuacji, gdy doszło do ustania wspólnego życia małżonków na wszelkich jego płaszczyznach. Najczęściej zerwanie małżeńskiej więzi dotyczy więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej.

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu jest orzekana przez sąd, w sytuacji gdy dochodzi do ustania wspólnego życia między małżonkami. Nie jest jednak jeszcze konieczne rozwiązanie małżeństwa.

Warunkiem orzeczenia separacji jest brak negatywnych przesłanek, a mianowicie jeżeli:

 • wskutek separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli byłoby nieuczciwe, krzywdzące.

Wystąpienie jednej w powyższych przesłanek powoduje, że orzeczenie separacji jest niedopuszczalne.

Separacja a rozwód – najważniejsze różnice

Decydując się na orzeczenie separacji lub rozwodu, trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Zanim jednak zdobędziesz się na podjęcie odpowiednich kroków prawnych, musisz wiedzieć czym różnią się obie te instytucje.

Separacja:

 • charakteryzuje się zupełnych zerwaniem więzi małżeńskich,
 • nie powoduje ustania związku małżeńskiego, nie jest więc możliwe zawarcie nowego związku,
 • może być zniesiona tj. zakończyć się pozytywnie i spowodować odbudowę związku małżeńskiego

Rozwód:

 • powoduje zupełny i trwały rozkład pożycia,
 • charakteryzuje się nieodwracalnością,
 • daje możliwość wstąpienia w nowy związek małżeński,

Jeśli potrzebujesz porady prawnej w celu określenia, które z powyższych rozwiązań będzie dla Ciebie najlepsze, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Kiedy separacja zamienia się w rozwód?

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi rozwodu i jego żądanie jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. W sytuacji gdy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Adwokat – separacja we Wrocławiu

Adwokat Lidia Kunicka świadczy doradztwo prawne niezależnie od etapu postępowania. Jako adwokat rodzinny reprezentuje Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria zapewnia m.in.:

 • doradztwo prawne,
 • pomoc w skompletowaniu dokumentacji,
 • pomoc w prowadzonych między stronami negocjacjach,
 • sporządzanie pism procesowych związanych ze sprawą,
 • reprezentację przed sądami do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.​

Celem odpowiedniego przygotowania do sprawy o separację we Wrocławiu, zaleca się kontakt z adwokatem, już na wstępnym etapie. Nie tylko przyspieszy to znacznie postępowanie, ale da Ci poczucie bezpieczeństwa prawnego.

Wniosek o separację, jak go złożyć?

Postępowanie sądowe o orzeczenie separacji jest podobne do procesu o rozwód. Z tą różnicą, że małżonkowie mogą złożyć wniosek o zgodne orzeczenie separacji. Wówczas gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, dopuszcza się wydanie orzeczenie już na pierwszej rozprawie. Postępowanie jest szybsze i tańsze. Sąd nie bada bowiem kwestii winy.

Jeśli pomiędzy małżonkami brak jest zgody, konieczne staje się złożenie pozwu o separację do sądu okręgowego. Właściwość Sądu ustalana jest ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, gdy choć jeden z nich w tym okręgu jeszcze mieszka. W braku takiej podstawy, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a jeśli tego miejsca nie sposób określić – sąd miejsca zamieszkania powoda. Żądać orzeczenia separacji może każdy z małżonków. W sprawach o separację, podobnie jak przy rozwodzie, sąd rozstrzyga nie tylko kwestię winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Przedmiotem postępowania są również sprawy związane z:

 • władzą rodzicielską nad dziećmi,
 • kontaktami małżonka z dziećmi,
 • alimentami na dzieci,
 • zasadami korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania oraz
 • podziałem majątku.

W sprawie o separację, tak jak przy rozwodzie, możliwe jest wstąpienie przez małżonka z żądaniem zasądzenia alimentów na jego rzecz. Więcej informacji na ten temat, znajdziesz w zakładce ,,Alimenty”.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa rodzinnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo rodzinne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Sprawy rodzinne Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze