Upadłość konsumencka Wrocław

Kancelaria Adwokacka Jelenia Góra

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej.

Wzrastająca tendencja do zaciągania zobowiązań pieniężnych przekraczających możliwości finansowe dłużników, spowodowała konieczność dostosowania przepisów prawnych do dynamicznej sytuacji na rynku związanej z tzw. spiralą finansową. Jeżeli masz kłopoty finansowe, a Twoje aktualne możliwości zarobkowe nie pozwalają na terminową spłatę zadłużenia, powinieneś rozważyć upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka to jedno z narzędzi pozwalających na zminimalizowanie skutków zaciągniętych długów, jak również oddłużenie.

Zanim podejmiesz decyzję o wszczęciu postępowania, warto skontaktować się z adwokatem, który przedstawi Ci wpływ upadłości konsumenckiej na Twoją sytuację materialną i prawną. Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób, które utraciły płynność finansową i stały się niewypłacalne. 

Co to jest upadłość konsumencka?

To proces zmierzający do uregulowania sytuacji finansowej dłużnika, który nie jest zdolny do spłaty swoich zobowiązań, poprzez likwidację jego majątku.  Głównym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie dłużnika. Upadłość konsumencka ściśle jest jednak związana ze stanem niewypłacalności dłużnika. Z kolei o niewypłacalności możemy mówić, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

Każdy, kto stał się niewypłacalny może podjąć starania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – bezrobotny, emeryt, rencista, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba o trudnej sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej. 

Jeśli masz problemy finansowe i zastanawiasz się jak pozbyć się długów i zacząć wszystko od nowa, zadzwoń do Nas!

Pomoc prawna przy upadłości konsumenckiej

Doradztwo prawne Kancelarii odbywa się na wszystkich etapach sprawy, niezależnie od stopnia jej skomplikowania, czy też wysokości zobowiązań.

Prowadząc sprawy o upadłość konsumencką Kancelaria zapewnia m.in.:

 • analizę sytuacji finansowej dłużnika, 
 • pomoc w pozyskaniu dokumentacji do wniosku, 
 • analizę prawną dokumentacji, pod kątem doboru najbardziej skutecznego rozwiązania prawnego, 
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, 
 • reprezentację na rozprawie,
 • sporządzanie wszelkich pism oraz wniosków w toku postępowania.

Doradztwo prawne nie kończy się z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kancelaria aktywnie wspiera upadłego, również w głównym  postępowaniu upadłościowym.

W ramach postępowania upadłościowego Kancelaria oferuje m.in.: 

 • bieżący nadzór nad prowadzonym postępowaniem, 
 • sporządzanie wszelkich wniosków w toku postępowania, w tym  wniosków o przyspieszenie rozpoznania sprawy,
 • przygotowanie sprzeciwów do listy wierzytelności,
 • pomoc w kontaktach z syndykiem i wierzycielami.

Ze względu na specyfikę postępowania upadłościowego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Kiedy i jak ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka zastrzeżona jest dla osób, które stały się niewypłacalne, czyli nie są  w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. 

Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie, które może polegać na:

 • zaspokojeniu wierzycieli np. z majątku dłużnika,
 • umorzenie części lub całości długów.

Upadłość konsumencka Wrocław – jak ogłosić?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się w sądzie dlatego, aby móc skorzystać z tego rozwiązania konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu. Im wniosek będzie bardziej precyzyjny i szczegółowy, tym szybciej przebiegnie procedura sądowa, a sąd nie będzie wzywał dłużnika do uzupełniania braków. Doświadczenie pokazuje, że samo wypełnienie wniosku nastręcza dłużnikom wielu problemów. Dlatego też Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w sporządzeniu wniosku oraz przygotowaniu i skompletowaniu odpowiednich dokumentów. 

Należy pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony w dowolnym terminie. 

Wniosek może złożyć osoba nieposiadająca statusu przedsiębiorcy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą przewidziano odrębny tryb postępowania upadłościowego. Swoje twierdzenia warto poprzeć dokumentami, z których będzie wynikało, że osoba zadłużona nie ma realnych możliwości spłaty zobowiązań. Warto dodać, że wniosek może zostać złożony także przez wierzyciela. 

Należy pamiętać, że sąd rozpoznający wniosek  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie bada, czy dłużnik celowo doprowadził do swojej  niewypłacalności. Nie oznacza to jednak, że kwestia ta w ogóle nie jest brana pod uwagę i możliwe jest oddłużenie, mimo celowego zaciągania i nieregulowania zobowiązań. Okoliczność ta jest badana w trakcie kolejnego etapu tzw. postępowania wykonawczego i ma wpływ na ewentualne ustalenie planu spłaty i jego długość.

Upadłość konsumencka – korzyści

Korzyści płynące z postępowania zmierzającego do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej, to nie tylko uregulowanie sytuacji majątkowej. Z nami zyskasz przede wszystkim spokój psychiczny. 

Ponadto wśród najważniejszych korzyści należy wyróżnić: 

wykreślenie z rejestru dłużników

wstrzymanie naliczania odsetek

Created with Sketch.
spłata części długu w drodze planu spłaty wierzycieli

Created with Sketch.
zawieszenie postępowań windykacyjnych

Created with Sketch.
oddłużenie całkowite lub częściowe

Created with Sketch.
zawieszenie postępowań sądowych

Created with Sketch.
warunkowe umorzenie zobowiązań

Created with Sketch.
zawieszenie postępowań egzekucyjnych

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze upadłości konsumenckiej to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Postępowanie upadłościowe to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze