Prawo umów – sporządzanie umów

prawo umów

Sporządzanie umów cywilnoprawnych – najważniejsze informacje

Bycie przedsiębiorcą to nie lada wyzwanie. Udział w relacjach handlowych wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności, wśród których istotnym elementem stają się umowy. Wielostronicowe kontrakty, często napisane drobnym drukiem, nie tylko są nieczytelne, ale zawierają różnego rodzaju “kruczki prawne”. Dlatego też, kluczowe znaczenie w obrocie gospodarczym zyskuje prawo umów.

Zabezpieczenie relacji handlowych już na etapie przygotowywania umowy wiąże się z wieloma korzyściami.

Wśród najważniejszych korzyści związanych z obsługą prawną należy wyróżnić:

Created with Sketch.
bezpieczeństwo prawne

pewność, że nad Twoimi interesami sprawuje pieczę profesjonalna Kancelaria

Created with Sketch.
równość stron

Twoja Kancelaria przygotuje zapisy dostosowane do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności

oszczędności dla firmy

gwarancja uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych, spowodowanych pochopnymi decyzjami

optymalizacja działań

zwiększysz efektywność podejmowanych działań, co może dodatnio wpłynąć na przychody Twojej firmy

Celem zabezpieczenia Państwa interesów oraz zapewnienia bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej, Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy z Państwa klientami, współpracownikami, dostawcami i kontrahentami.

Prawo umów – Skorzystaj z porad prawnych online

Nasz zakres usług z prawa umów

Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszelkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów, w tym w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania projektów umów,
 • negocjacji kontraktów handlowych,
 • skutecznego zabezpieczenia wykonania umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności),
 • reprezentacji w sprawach odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów
 • egzekwowania praw wynikających z umów,

Pomoc w zakresie prawa umów, koncentruje się na przygotowaniu, opiniowaniu i negocjowaniu postanowień umownych.

Najczęściej sporządzane przez nas umowy:

1. Umowy regulujące współpracę między Stronami:
 • umowa o dzieło, umowa zlecenie,
 • umowa o współpracę pomiędzy partnerami biznesowymi,
 • umowa ramowa określające zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży dóbr, świadczenia
 • innego rodzaju współpracy biznesowej,
 • umowa agencyjna,
2. Umowy założycielskie:
 • umowa Spółek,
 • umowy Wspólników,
 • umowy pośrednictwa
3. Regulujące działalność Przedsiębiorstwa:
 • umowa najmu, umowa dzierżawy,
 • umowa sprzedaży nieruchomości,
 • umowa dystrybucyjnych,
4. Umowy kredytowe i leasingowe.
5. Umowy nienazwane.

 

Jeśli zainteresowani są Państwo wsparciem w powyższej tematyce to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Jeżeli sprawa, która są Państwo zainteresowani nie została wymieniona, zachęcam do skontaktowania się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidii Kunickiej, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną firm. Z pełną ofertą Kancelarii możesz zapoznać się w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze