Windykacja należności Wrocław

windykacja należności

Odzyskanie długów – adwokat Jelenia Góra

Trafiłeś na nieuczciwego kontrahenta, który zalega z zapłatą? Chcesz zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w płynności finansowej lub bankructwa? Windykacja powierzona Kancelarii sprawi, że Twoimi sprawami zajmie się profesjonalista, a Ty z pewnością uzyskasz pomoc w skutecznym odzyskiwaniu należności.

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Kancelaria podejmuje się odzyskiwania wszelkiego rodzaju długów, w tym w szczególności z tytułu niezapłaconych:

 • faktur, 
 • opłat z tytułu czynszu,
 • niedotrzymanych umów i kontraktów, 
 • pożyczek. 

Adwokat Lidia Kunicka prowadzi windykację należności zarówno przeciwko przedsiębiorcom, jak również przeciwko osobom fizycznym. W związku ze specyfiką postępowania, działania Kancelarii obejmują teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, Jeleniej Góry i Świdnicy.  

Korzyści z pomocy prawnej adwokata w zakresie windykacji należności: 

Created with Sketch.
Dobór skutecznego rozwiązania

Wybór odpowiedniej ścieżki procesowej

Created with Sketch.
Pełne zaangażowanie

Dyspozycyjność, stały kontakt oraz bieżące informacje w sprawie

Created with Sketch.
Indywidualne podejście

Rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji i potrzeb

Created with Sketch.
Rozsądny model działania

Przejrzyste zasady współpracy i jasno zdefiniowane koszty postępowania

Windykacja należności krok po kroku

Doradztwo prawne w zakresie windykacji należności dla osób zmagających się z dłużnikami, koncentruje się przede wszystkim na kompleksowej obsłudze zadłużenia. Jednak im, wcześniej powierzysz swoją sprawę Kancelarii, Twoje szanse na odzyskanie należności są niewątpliwie większe.

Kancelaria oferuje również wsparcie na etapie działań zabezpieczających umowy (kontrakty). Dzięki czemu zyskujesz m.in.:

 • sporządzenie umów zabezpieczających spełnienie świadczeń, 
 • sporządzenie umów ułatwiających dochodzenie roszczeń w przyszłości oraz ich egzekucję,
 • analizę i dobór optymalnych zabezpieczeń, m.in. hipoteka, weksel, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Windykacja – ETAP I – przedsądowe wezwanie do zapłaty 

W pierwszej kolejności, w ramach postępowania, dążymy do polubownego rozwiązania problemu. W tym celu:

 • wysyłamy wezwanie do zapłaty, 
 • monitorujemy wyznaczony termin płatności, 
 • prowadzimy negocjacje z dłużnikiem, 
 • analizujemy możliwość zawarcia ugody, 
 • sporządzamy ugody zabezpieczające spłatę długu, 
 • monitorujemy realizację zawartych ugód, 
 • kompletujemy dokumentację i gromadzimy dowody do ewentualnego przyszłego postępowania sądowego.

Windykacja – ETAP II – postępowanie sądowe 

Drugi etap windykacji obejmuje m.in.:

 • analizę i uzupełnienie zgromadzonej dokumentacji, 
 • opracowanie strategii procesowej, 
 • złożenie pozwu oraz wszelkich dalszych pism,
 • złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia i przekazanie do  wykonania komornikowi sądowemu,
 • reprezentację w toku postępowania sądowego, aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, 
 • wystąpienie z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. 

Windykacja – ETAP III – postępowanie egzekucyjne

Ostatni etap windykacji należności obejmuje m.in.:

 • ustalenie majątku dłużnika oraz źródeł dochodu,
 • skierowanie do komornika sądowego wniosku egzekucyjnego, 
 • bieżące monitorowanie postępowania egzekucyjnego, 
 • podział sum pochodzących z egzekucji. 

Jeśli szukasz pomocy prawnej w ramach windykacji należności to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa cywilnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo cywilne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze