Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

prawo spadkowe

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe – Adwokat prawo spadkowe

Powołanie spadkobiercy do spadku może odbywać się z mocy ustawy albo na podstawie pozostawionego przez spadkodawcę testamentu. Nabycie spadku wiąże się z licznymi formalnościami, a niekiedy nawet wizytą w sądzie. W poniższym wpisie dowiesz się w jakim zakresie pomoże ci adwokat prawo spadkowe.

dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Zasady dziedziczenia, a więc kto jest uprawniony do nabycia spadku?

W polskim prawie spadkowym wyróżniamy dwa tryby dziedziczenia – dziedziczenie testamentowe oraz dziedziczenie ustawowe. Kwestię dziedziczenia z mocy ustawy reguluje Kodeks cywilny

Jednak to wola spadkodawcy wyrażona w testamencie ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. A więc, gdy zmarły przed śmiercią spisał testament, dziedziczenie będzie odbywać się zgodnie z jego zapisami. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, majątek i obowiązki majątkowe zostaną przekazane zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie testamentowe

W testamencie, spadkodawca może w dowolny sposób ustalać kolejność dziedziczenia, pomijając tę wskazaną w Kodeksie cywilnym. Co więcej, spadkodawca może obdarzyć swoim majątkiem dowolnie wybraną osobę – bez uwzględnienia nawet najbliższej rodziny. Należy jednak pamiętać, że aby testament był ważny musi zostać w odpowiedni sposób sporządzony.

Adwokat prawo spadkowe pomoże Ci sporządzić ważny testament, którego nie będzie można podważyć. Adwokat prawo spadkowe wytłumaczy również kiedy spadkodawca może odwołać swój testament.

Dziedziczenie ustawowe

prawo spadkowe

O dziedziczeniu ustawowym mówimy wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu albo testament jest nieważny. Ten rodzaj dziedziczenia występuje również kiedy żadna z osób powołanych do spadku nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dla przykładu są to sytuacje, gdy spadkobierca zostanie uznany za niegodnego lub spadkobierca testamentowy odrzuci spadek. 

Kolejność dziedziczenia określa Kodeks cywilny. Nie ulega jednak wątpliwości, że przepisy dotyczące dziedziczenia są dość rozbudowane i mogą nastręczać problemów w ich zrozumieniu. Adwokat prawo spadkowe w łatwy i precyzyjny sposób wytłumaczy ci w jakiej kolejności  członkowie rodziny powoływani są do dziedziczenia. Co ważne, wskaże ci również w jakiej części będą oni dziedziczyć spadek.

Stwierdzenie nabycia spadku

Aby uzyskać pewność, że będziemy dziedziczyć po zmarłym, musimy zadbać o kwestie prawne. Dokumentem potwierdzającym nabycie spadku jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz.

Co ważne – postanowienie stwierdzające nabycie spadku określa jedynie krąg spadkobierców oraz w jakim ułamku będą oni dziedziczyć. Dokument ten nie wskazuje komu przypadnie dom, komu samochód, a kto odziedziczy oszczędności zgromadzone na koncie. Temu służy kolejny krok – dział spadku. 

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Aby dokonać stwierdzenia nabycia spadku w trybie postępowania sądowego należy złożyć wniosek do sądu. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. 

Taki wniosek może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny. Oprócz spadkobiercy, może to być wierzyciel spadkodawcy, spadkobiercy nieuwzględnieni w testamencie, osoby uprawnione do zachowku itd.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien wskazywać krąg wszystkich możliwych spadkobierców wraz z określeniem stopnia ich pokrewieństwa. 

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu spadkodawcy, a na dowód powiązań rodzinnych spadkobierców – odpowiednie akty stanu cywilnego. Do tych ostatnich zaliczamy akty urodzenia, czy akty małżeństwa. W prawidłowym określeniu uczestników postępowania oraz przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów z pewnością pomoże adwokat prawo spadkowe. Dzięki pomocy adwokat uzyskasz odpowiednie postanowienie bez konieczność kilkukrotnego uzupełniania braków wniosku. 

Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł. 

Z kolei wszczęcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy. Istnieje jeden wyjątek od powyższej reguły. Postępowanie można wszcząć przed upływem ww. terminu, jeśli wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

W celu przygotowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Pomoc adwokat prawo spadkowe pozwoli nie tylko szybko zakończyć sprawę, ale również zapewni uniknięcie błędów i problemów w przyszłości wynikających z niewłaściwego określenia kręgu spadkobierców. 

Akt poświadczenia dziedziczenia

Tylko notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. Co ważne – u notariusza muszą pojawić się wszyscy spadkobiercy i złożyć zgodne oświadczenie woli o przyjęciu części spadku. Wystarczy aby choć jeden ze spadkobierców podważał ważność testamentu, a nie będzie możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

Podział spadku

Osoby, które nabyły spadek powinny w następnej kolejności przeprowadzić dział spadku. Ma on na celu zniesienie wspólność majątku spadkowego i sprecyzowanie jakie składniki majątku spadkodawcy będą przypadać konkretnemu spadkobiercy.

Działu spadku może dokonać na mocy umowy między spadkobiercami, bądź też na drodze sądowej. Co istotne, jeśli dokonujemy umownego działu spadku u notariusza, wymagana jest zgoda wszystkich spadkobierców. 

Osoby uprawnione do spadku, zastanawiające się jak załatwić formalności spadkowe powinny zwrócić się do adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym. Adwokat prawo spadkowe pomoże uzyskać niezbędne dokumenty i dokonać prawidłowego działu spadku. Wskaże on również możliwości do uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku od spadku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa spadkowego, w tym w szczególności nabycia spadku lub działu spadku, to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze