Podróż samolotem małoletnich dzieci bez rodziców

podroz samolotem maloletnich dzieci

Wakacje sprzyjają planowaniu wyjazdów zagranicznych. Chcesz aby Twoje dziecko spędziło wakacje u bliskich, tylko nie wiesz jak, skoro nie dostaniesz urlopu? Nic straconego! Dlatego już dziś pomyśl o tym, jak zaplanować podróż samolotem dziecka bez rodziców.

podroz samolotem maloletnich dzieci

Czy dziecko może samodzielnie podróżować samolotem?

Niemal wszystkie linie lotnicze dopuszczają możliwość podróżowania dziecka bez pieczy rodziców. Jednak w tym zakresie, rodzic lub opiekun prawny dziecka ma obowiązek zapewnienia małemu pasażerowi dodatkowej opieki. Zasady, zgodnie z którymi taka podróż jest możliwa, uzależnione są w głównej mierze od wieku dziecka. Dlatego im Twoja pociecha jest młodsza, tym bardziej rygorystyczne przepisy regulują obowiązek zapewnienia opieki nad dzieckiem.

W jakim przypadku możemy pozwolić na podróż samolotem dziecka bez rodziców?

Skupimy się jednak na regulacjach prawnych dotyczących Polskich Linii Lotniczych LOT.

Przede wszystkim wyróżnia się trzy grupy wiekowe. Pierwsza od 8 dnia życia do 5 roku życia. Druga od 5 roku życia do 12 roku życia. Trzecia od 12 roku życia do 17 roku życia. Dzieci w wieku od 8 dnia życia do 5 roku życia podróżujące samolotem bez opieki rodziców obowiązane są odbyć podróż w obecności specjalnej eskorty. Innymi słowy, dedykowana stewardessa towarzyszy Twojemu dziecku od momentu odprawy biletowo-bagażowej. Opieka odbywa się, aż do chwili odebrania dziecka przez wyznaczoną, z góry dokładnie określoną osobę dorosłą, na lotnisku docelowym.

Mali pasażerowie w wieku od 5 do 12 roku życia podróżujący samodzielnie odbywają podróż w obecności specjalnej asysty. Dlatego opiekę sprawuje wówczas członek personelu pokładowego linii lotniczej oraz pracownicy obsługi pasażerskiej. Osoby te wyznaczane są w procesie obsługi naziemnej każdego lotniska.

Jednak co ciekawe, z asysty nie muszą korzystać dzieci będące pod opieką osoby, która ukończyła 16 lat (np. rodzeństwo). Podobnie dzieci powyżej 12 roku życia mogą podróżować samodzielnie lub na życzenie rodzica skorzystać z asysty personelu nadziemnego i pokładowego.  Asysta wówczas zostanie zorganizowana analogicznie, jak dla pasażerów w wieku od 5 do 12 roku życia.

Dokumenty wymagane w podróży podróży samolotem dziecka bez rodziców.

Rodzice lub opiekunowie, których dzieci podróżują samodzielnie, zobowiązani są wypełnić specjalny dokument „Zlecenie opieki przewoźnikowi lotniczemu”. Przede wszystkim dokument można otrzymać w biurach linii lotniczych LOT lub bezpośrednio przy odprawie biletowo-bagażowej. Dziecko podróżujące samolotem bez rodziców dostaje ponadto specjalną torebkę na szyję. W niej znajduje się paszport, karta pokładowa i inne dokumenty.

Przebieg podróży

Każdorazowo dziecko musi zostać odprowadzone na lotnisko przez rodzica lub innego opiekuna prawnego. W chwili obecnej obowiązek ten został bardziej skonkretyzowany. Dlatego konieczne jest pozostanie rodzica lub opiekuna na lotnisku, aż do momentu wystartowania samolotu. Wszystko na wypadek zaistnienia możliwości nieprzewidzianego odwołania lotu.

Dla wszystkich małych pasażerów podróżujących Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, przewoźnik przygotował specjalne stanowisko odprawy o nazwie „oprawa rodzinna” (ang. „Family check-in”).  Do takiego pulpitu należy zgłosić się najpóźniej na 60 minut przed odlotem dla lotów międzynarodowych. W przypadku lotów krajowych czas ten wynosi 30 minut.

Od tego momentu Twoja pociecha pozostanie pod opieką wykwalifikowanego pracownika naziemnego. Opieka będzie trwała aż do chwili wejścia na pokład. Podróżujące samolotem dziecko bez rodziców wspólnie z przedstawicielem personelu obsługi lotniska przejdzie przez przyspieszoną kontrolę paszportową. Ponadto dziecko będzie musiało przejść kontrolę bezpieczeństwa, w trakcie której  wejdzie na pokład przed innymi pasażerami.

W samolocie dziecko będzie się znajdowało pod opieką personelu pokładowego, od momentu startu, aż do momentu wylądowania samolotu. Ponadto po wylądowaniu personel naziemny na lotnisku docelowym odbierze Twoje dziecko z samolotu i pomoże mu zabrać bagaż. I następnie odprowadzi do wyjścia i przekaże tylko wyznaczonej przez Ciebie osobie (oczywiście po uprzednim sprawdzeniu jej tożsamości).

Koszt usługi asysty i eskorty w ramach podróży samolotem dziecka bez rodziców.

Opisane wyżej usługi asysty i eskorty są dodatkowo płatne. Opłaty za wykupienie usługi asysty, w przypadku gdy dziecko podróżuje samodzielnie, są różne w zależności od kraju, do którego Twoja pociecha odbywa podróż.

W przypadku bezpośredniego lotu krajowego, koszt takiej usługi wynosi ok. 80 PLN. Z kolei korzystając z powyższej usługi na trasach międzynarodowych należy się liczyć z koniecznością zapłaty kwoty ok. 170 PLN.

Jednak przy lotach międzynarodowych, z tzw. „międzylądowaniem” koszt asysty wynosi ok. 330 PLN. W sytuacji samodzielnej podróży dziecka, które nie ukończyło 5 roku życia konieczne jest wykupienie usługi eskorty (ang. „Escort Hostess”). Usługa ta jest odrębna od usługi asysty i objęta jest dodatkowymi kosztami. Powyższą usługę można zamówić wyłącznie telefonicznie kontaktując się ze specjalnym biurem. Szczegółowy cennik dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej przewoźnika.

Bagaż

W zakresie limitu wielkości oraz wagi bagażu podręcznego dziecka, obowiązują takie same reguły jak w przypadku podróży osoby dorosłej. Jednak z uwzględnieniem jednego zastrzeżenia.

Dziecko podróżujące samolotem bez rodziców powinno móc nieść bagaż samodzielnie, swobodnie, bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Jeśli jednak dziecko podróżuje dodatkowo z bagażem rejestrowanym, bagaż musi zmieścić się w zakreślonym przez linię lotniczą limicie. Ponadto jego przekroczenie może powodować konieczność uiszczenia na lotnisku dodatkowej opłaty, na zasadach ogólnych, obowiązujących wszystkich pasażerów.

Po dokonaniu formalności związanych z wyjazdem, zarówno do bagażu podręcznego jak i rejestrowego dziecka, zostanie przyczepiona specjalna przywieszka. Dlatego też rozpoznanie bagażu przy odbiorze będzie znacznie łatwiejsze. Po wylądowaniu samolotu, personel na lotnisku docelowym odszuka bagaż i odprowadzając dziecko, przekaże go wskazanej przez Ciebie osobie.

Podsumowując warto wspomnieć, aby przed każdą zaplanowaną podróżą koniecznie zapoznać się z regulacjami prawnymi obowiązującymi w liniach lotniczych, którymi Twoja pociecha będzie samodzielnie podróżować.  Ponadto nie należy zapominać o przepisach obowiązujących w danym kraju. W niektórych państwach samodzielna podróż dziecka może być obwarowana dodatkowymi obowiązkami.

Jeżeli podobał Ci się wpis ,,Podróż samolotem dziecka bez rodziców” to więcej w zakresie prawa rodzinnego możesz przeczytać tutaj. Zapraszam również do zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii.

Tekst opublikowano również w TRAVEL POLSKA wrzesień/ październik 2018 numer 29

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze