Posiadanie narkotyków – jakie są konsekwencje?

przestępstwa narkotykowe

Nawet najmniejsza ilość posiadanych środków odurzających lub innych substancji psychotropowych może prowadzić do odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Konsekwencją każdego ujawnionego przestępstwa posiadania narkotyków jest wszczęcie postępowania karnego. Natomiast skutkiem wszczęcia postępowania jest przeprowadzenie postępowania przygotowawczego oraz sądowego, celem udowodnienia popełnienia przestępstwa przez osobę posiadającą narkotyki.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Jest to akt prawny, w którym uregulowano sposoby walki z uzależnieniem od narkotyków i innych substancji odurzających, metody leczenia uzależnienia, odpowiedzialność karną za wytwarzanie oraz posiadanie narkotyków, a także ich sprzedaż bądź udzielanie. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa jakie substancje nazywamy narkotykami, a które z nich są innymi substancjami psychotropowymi. Dodatkowo, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii określa w sposób szczegółowy na czym może polegać wytwarzanie narkotyków, różnicuje pojęcie ich udzielania i sprzedaży. Określa ona również odpowiedzialność karną za obrót i posiadanie produktów niezbędnych do wytworzenia narkotyków, wskazując możliwy wymiar kary za każde z przestępstw.

przestępstwa narkotykowe

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Odpowiedzialność karna za posiadane narkotyki uzależniona jest między innymi od ilości narkotyków, jakie dana osoba posiada. Ustawodawca wskazuje trzy stopnie posiadania narkotyków:

  1. Nielegalne posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na użytek własny,
  2. Nielegalne posiadanie narkotyków,
  3. Nielegalne posiadanie znacznej ilości narkotyków.

W zależności od ilości narkotyków, za ich posiadanie grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności. 

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków sprawcy grozi od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności, natomiast przy posiadaniu niewielkich ilości narkotyków maksymalna kara pozbawienia wolności wynosić może 3 lata. 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprawca posiada nieznaczne ilości narkotyków na własny użytek – w takiej sytuacji możliwe jest umorzenie postępowania karnego

Co istotne, brak jest definicji określającej znaczną oraz nieznaczną ilość posiadanych narkotyków, co pozwala na prowadzenie skutecznej obrony przez doświadczonego adwokata. 

Za posiadanie narkotyków grozi również ich przepadek, możliwość orzeczenia nawiązki w kwocie do 50.000,00 złotych lub obowiązek poddania się leczeniu, jeżeli osoba posiadająca narkotyki jest od nich uzależniona.

Wysoce istotne jest, aby już we wczesnych fazach postępowania karnego osoba posiadające narkotyki skontaktowała się z obrońcą doświadczonym w sprawach narkotykowych. Udział obrońcy od początku postępowania pozwoli na prawidłowe ustalenie ilości posiadanych narkotyków, gwarantuje należyty przebiegu procesu, jak również pozwala wykorzystać wszelkich okoliczności przemawiających na korzyść osoby posiadającej narkotyki.

Dobry adwokat od spraw narkotykowych

Dobry adwokat od spraw narkotykowych, to taki, który posiada doświadczenie w realizacji skutecznej obrony na rzecz osób, które nielegalnie posiadały narkotyki. Wieloletnie doświadczenie dobrego adwokata nabyte w różnego rodzaju sprawach narkotykowych, pozwala na wykorzystanie wszelkich możliwości obrończych, dzięki którym sprawca przestępstwa może liczyć na to, że w Jego sprawie zapadnie sprawiedliwy wyrok. Nasza kancelaria od lat pomaga osobom podejrzanym i oskarżonym o posiadanie narkotyków, osiągając sukcesy w należytym ustaleniu ilości posiadanych narkotyków oraz w prowadzeniu skutecznej obrony. Zdobyte przez nas doświadczenie pozwala na udzieleniu pomocy osobom w najcięższych  sytuacjach procesowych. 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze