Regulacje tarczy antykryzysowej – Umowa urlop

podroz samolotem maloletnich dzieci

Umowa urlop – tarcza antykryzysowa dla turystów i biur podróży

Umowa urlop

Rozprzestrzeniający się COVID-19 (koronawirus) ma duży wpływ na globalną turystykę. Wielu podróżnych decyduje się przełożyć zaplanowaną podróż na inny termin. Pojawiają się pytania o to, czy z uwagi na występujący stan zagrożenia, można odwołać rezerwację i otrzymać zwrot zapłaconych pieniędzy.

Odpowiedzi na powyższe pytania nie dostarczy sama umowa. Regulację znajdziemy tzw. – tarczy antykryzysowej.

Umowa urlop – odstąpienie od umowy 

Podróżny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej ma prawo odstąpić od zawartej umowy: 

  • w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie,
  • gdy okoliczności  mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. 

Konieczne jest złożone do organizatora wycieczki oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Najlepiej w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy, powinno być związane z rzeczywistym związkiem przyczynowo-skutkowym między odstąpieniem, a epidemią. Nie powinno być zaś wynikiem subiektywnego przekonania podróżnego.

Za odstąpienie od umowy, podróżny nie poniesie dodatkowych kosztów.

Umowa urlop – rozwiązanie umowy 

Rozwiązanie umowy o udział w imprezie turystycznej może nastąpić przez organizatora turystyki:

  • gdy nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności,
  • powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Umowa urlop – termin na zwrot środków 

Przed wprowadzeniem zmian, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy, stawały się skuteczne z chwilą ich doręczenia.

Aktualnie w przypadku gdy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Jak wynika z powyższego, dopiero po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki, oświadczenia będą się stawały skuteczne.

PRZYKŁAD

Podróżny miał wykupioną wycieczkę do Hiszpanii. Z powodu epidemii koronawirusa postanowił odstąpić od umowy. W związku z czym wysłał listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, oświadczenie do organizatora, że odstępuje od umowy. Organizator odebrał oświadczenie 4 kwietnia, a więc od tej daty należy liczyć upływ 180 dni.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zwrotu opłat i wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

Czy mogę odebrać środki w postaci vouchera? 

Wprowadzono dla podróżnych możliwość skorzystania z vouchera od organizatora turystyki. 

Wówczas podróżny powinien wyrazić zgodę na otrzymanie w zamian vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych. Zgoda na skorzystanie z niniejszego rozwiązania jest oczywiście dobrowolna. 

PRZYKŁAD

Podróżny wykupił wycieczkę do Chin. Z powodu bezpośredniego zagrożenia koronawirusem, postanowił z niej zrezygnować. Podróżny nie ubiegał się o zwrot środków i zgodził się na skorzystanie z vouchera. Podróżny otrzyma od organizatora bon opiewający na uiszczoną kwotę. 

Zgodnie z przepisami, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna, podróżny będzie miał możliwość skorzystania z bonu. 

W przypadku wyrażenia zgody, złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej rozwiązanie, nie jest skuteczne. 

Warto dodać, że wartość vouchera, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze umowy na zaplanowany urlop to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze