Obsługa prawna Jelenia Góra – pensjonaty i hotele

prawo umów hotele i pensjonaty

Obsługa prawna Jelenia Góra – pensjonaty i hotele

prawo umów hotele i pensjonaty

Obsługa prawna w Jeleniej Górze jest jedną ze specjalizacji Kancelarii. W ramach świadczonych usług udzielamy wsparcia branży hotelarskiej, oferującej wynajem pomieszczeń na turystyczny pobyt gości. Adwokat Lidia Kowalska, koncentruje się na obsłudze prawnej dla właścicieli, dzierżawców, wynajmujących pensjonaty i hotele oraz inne obiekty świadczące usługi noclegowe. Wspieramy również podmioty prowadzące działalność w zakresie najmu krótkoterminowego.  

Korzyści z obsługi prawnej pensjonatów i hoteli 

Wśród najważniejszych korzyści z obsługi prawnej należy wyróżnić:

 1. uniknięcie działań sprzecznych z prawem,
 2. zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów,
 3. bezpieczeństwo prawne,
 4. dostosowanie wewnętrznych regulacji firmy do obowiązujących przepisów prawa.

Decydując się na pomoc prawnika, masz pewność że każdy aspekt Twojej działalności zostanie dokładnie przeanalizowany pod względem prawnym. Dzięki czemu unikniesz negatywnych skutków wynikających z niezastosowania, bądź błędnej interpretacji obowiązujących przepisów.

Obsługa prawna Jelenia Góra – Adwokat Lidia Kowalska 

Obsługa prawna, w szczególności koncentruje się na: 

 • analizie, opiniowaniu, skonstruowaniu i zabezpieczeniu umów, w tym umów timeshare, czy umów o długoterminowy produkt wakacyjny,
 • przygotowaniu wszelkich dokumentów m.in.: regulaminów placówki oraz regulaminów porządkowych i rezerwacji, 
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej, w szczególności w zakresie w zakresie pozyskania zgód, koncesji i pozwoleń. 
 • negocjacjach z kontrahentami,
 • obsłudze reklamacji klientów, skarg, wezwań, oraz innych umów cywilnoprawnych
 • reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, w tym również w zakresie postępowania polubownego,
 • windykacji należności, 
 • reprezentacji w postępowaniu sądowym przed sądami wszystkich instancji.

Kancelaria zapewnia ponadto wsparcie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania odszkodowań za spowodowane przez gości szkody. 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży hotelowej, Adwokat Lidia Kowalska oferuje również kompleksową obsługę prawną w zakresie sporządzania dokumentacji pracowniczej, czy też rozwiązywania sporów powstałych na linii pracodawca-pracownik.

Mając świadomość tego z jakimi zadaniami musi zmierzyć się branża hotelarska, adwokat Lidia Kowalska filia Jelenia Góra, udziela podmiotom doradztwa w zakresie:

 • granic odpowiedzialności hotelu za szkody wyrządzone swoim gościom, 
 • granic obowiązku naprawienia szkody oraz
 • odpowiedzialności za wniesione przez gości rzeczy.

W ramach obsługi prawnej Jelenia Góra dbamy o aspekty prawne w działaniach marketingowych hotelu.

Należy pamiętać, że prawo reklamy nie jest skodyfikowane całościowo i jednolicie w jednym akcie prawnym. Regulacje dotyczące tej dziedziny prawa znajdują się nie tylko w rozmaitych ustawach i aktach wykonawczych prawa polskiego, ale również w unijnych aktach prawnych. Ponieważ marketing i reklama to dziedziny dynamicznie rozwijające się, ważne jest bieżące analizowanie i odwoływanie się zarówno do ustawodawstwa krajowego, jak i wspólnotowego. Dlatego powierzenie także i tego aspektu doświadczonemu prawnikowi jest niezwykle ważne.

Podsumowując, specyfika branży hotelarskiej i wyzwania, z którymi muszą mierzyć się osoby zajmujące się tą działalnością, pociągają za sobą potrzebę współpracy z rzetelnym
i profesjonalnym prawnikiem, który jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną w niejednej dziedzinie prawa.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze obsługi prawnej hoteli i pensjonatów to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze