Kary za posiadanie marihuany w Polsce

Kary za posiadanie marihuany w Polsce

Karalność za posiadanie marihuany budzi wiele kontrowersji w naszym kraju. Często wśród Klientów kancelarii pojawia się przeświadczenie, że posiadanie marihuany jest legalne. W świetle prawa posiadanie jej to przestępstwa narkotykowe. W dzisiejszym wpisie postaramy się wyjaśnić najistotniejsze zagadnienia pojawiające się na tle przestępstw narkotykowych. Odpowiemy również na pytanie co grozi za posiadanie marihuany oraz w jakich krajach marihuana jest legalna. 

W polskim systemie prawa karnego posiadanie marihuany reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Ten akt prawny zawiera przepisy o przestępstwach związanych z narkotykami. Wedle art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kara za posiadanie narkotyków uzależniona jest od ilości środków odurzających, jakie dana osoba posiada. 

Kary za posiadanie marihuany w Polsce

Zasadą jest, że za posiadanie marihuany grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku, kiedy dana osoba posiada znaczną ilość marihuany, to zagrożenie karą jest na poziomie od jednego roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności. 

Nasuwa się więc pytanie, jaka ilość jest znaczna, a tym samym podlega wyższej karze? Niestety, w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii nie znajdziemy definicji znacznej ilości. W orzecznictwie sądowym, znaczna ilość środków odurzających, również jest odmiennie postrzegana. Każdy sąd inaczej określa znaczną ilość narkotyków. Co więcej, pojęcie znacznej ilości jest też uzależnione od rodzaju posiadanego narkotyku. 

Tutaj z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, w którym utarło się stwierdzenie, że znaczna ilość narkotyków to taka, jaka pozwoli na odurzenie kilkudziesięciu osób. Mówiąc inaczej, w przypadku narkotyków twardych typu amfetamina, mniejsza ilość ww. narkotyku wystarczy do odurzenia, niż chociażby w przypadku marihuany. 

Biorąc pod uwagę, że ustalenie ilości narkotyków jest bardzo istotne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, to zalecamy skonsultowanie swojej sprawy indywidualnie z adwokatem. Pomoże on ocenić, czy w danej sprawie ilość narkotyków jest znaczna, czy też nie, a w dalszej kolejności zaprezentuje argumentację prawną korzystną dla klienta i mającą przekonać sąd do przyjęcia, że dana ilość narkotyku nie jest znaczną. 

Ustawodawca w art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewidział dodatkowo tak zwany „wypadek mniejszej wagi”, który pozwala na wymierzenie łagodniejszej kary tj. grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo gdy uda się wykazać, że orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości – możliwe jest umorzenie postępowania. 

Podobnie jak w przypadku pojęcia “znacznej ilości”, także i w tym przypadku brak jest definicji ww. pojęcia. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że bardzo ciężko jest walczyć o to, aby sąd przyjął wystąpienie wypadku mniejszej wagi przy przestępstwach narkotykowych. Rolą adwokata występującego w imieniu Klienta jest wykazanie, że posiadana marihuana była na własny użytek i była w małej ilości. Często w takiej sytuacji wykazuje się także, że marihuana służyła jako substancja medyczna w podejmowanej terapii. Niemniej jednak podejmowanie próby wykazania wypadku mniejszej wagi jest sprawą indywidualną. W takiej sytuacji należy ocenić dodatkowo  sytuację osoby, jej warunki oraz właściwości osobiste.

Często klienci trafiają do naszej kancelarii z pytaniem, co grozi za posiadanie 0,5 grama marihuany? Niejednokrotnie taka ilość może zostać potraktowana jako nieznaczna. Jeżeli do tego obrońca wykaże, że marihuana służyła wyłącznie na własny użytek, to możliwe jest osiągnięcie umorzenia postępowania. Oznacza to, że postępowanie karne zostaje bezpowrotnie zakończone, a danej osobie nie jest wymierzana żadna kara. 

Czy marihuana to narkotyk?

Jak już wyżej wskazywano wiele osób wskazuje, że marihuana nie jest narkotykiem, a środkiem medycznym. Polski ustawodawca jednak nadal stoi na stanowisku, że marihuana jest narkotykiem. Kary za posiadanie marihuany, wedle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, są identyczne, jak za posiadanie innych narkotyków. Natomiast można dostrzec pewne zróżnicowanie w orzecznictwie. Zazwyczaj, z tytułu posiadania niewielkich ilości marihuany można się spodziewać niższego wymiaru kary, niż przy posiadaniu takiej samej ilości innego narkotyku. Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że wedle orzecznictwa, potrzebna jest większa dawka marihuany niż innych narkotyków, aby odurzyć jedną osobę. 

Należy wyjaśnić, czym różni się marihuana zawierająca czynnik CBD od marihuany posiadającej czynnik THC. W polskim systemie prawa karnego dopuszcza się możliwość posiadania oraz obrotu marihuaną zawierającą czynnik CBD, gdyż nie prowadzi on do stanu odurzenia, jak w przypadku czynnika THC. Warto zadbać o to, aby w toku postępowania zbadano marihuanę, jaką przy danej osobie znaleziono. Może się bowiem okazać, że posiadane przez nas substancje są dozwolone.

Legalność marihuany w Polsce

Jak już wyżej wskazano, legalność marihuany w Polsce zależy od zawartości czynnika psychoaktywnego w postaci THC, jak i jego stężenia. Zazwyczaj, marihuana posiada od 10 do 30% THC w sobie, co czyni ją nielegalną w myśl ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Od powyższego jest jeden wyjątek. Od 2017 roku legalne jest posiadanie tzw. medycznej marihuany, dostępnej w aptekach, a sprzedawanej na podstawie recepty. Zazwyczaj, medyczna marihuana zapisywana jest pacjentom cierpiącym na epilepsję, choroby nowotworowe, stwardnienie rozsiane. 

Dodatkowym wyjątkiem jest marihuana pozbawiona THC, ale zawierająca CBD. To z niej wykonuje się różnego rodzaju olejki, kosmetyki, czy też produkty spożywcze. Jej posiadanie jest dozwolone, gdyż CBD nie jest czynnikiem psychoaktywnym. 

W każdym postępowaniu karnym w przedmiocie przestępstwa narkotykowego ważna jest rola obrońcy. To jego udział pozwala na wyeliminowanie wszystkich wątpliwości, co do ustalenia ilości posiadanych narkotyków, zawartości czynników psychoaktywnych, a konsekwencji przyjęcia prawidłowej kwalifikacji prawnej czynu.  

Kiedy będzie legalizacja marihuany w Polsce?

Pytanie o to, kiedy marihuana będzie legalna w Polsce powinno zostać skierowane do ustawodawcy. Możemy jedynie wskazać, że aktualne zdania co do legalizacji marihuany w Polsce są podzielone. Część osób traktuje substancję jak zbliżoną do alkoholu, czy innych legalnych używek, wobec czego żąda jej legalizacji. Natomiast dosyć spora część społeczeństwa dalej widzi w marihuanie zagrożenie, wobec czego żąda jej penalizacji. 

Gdzie jest legalna marihuana

W wielu miejscach na świecie marihuana stała się w pełni legalną używką, lub też jej posiadanie w niewielkich ilościach (do 5 gram) zostało zdekryminalizowane, czyli nie jest karalne. W ostatnim czasie Tajlandia, jako jeden z pierwszych krajów azjatyckich, zalegalizowała marihuanę. 

Natomiast dobrym przykładem różnic w odbiorze społecznym marihuany są Stany Zjednoczone.W części stanów marihuana jest w pełni legalna, jak np. w stanie Rhode Island, Arizona, Kolorado, czy Kalifornia. Natomiast w niektórych stanach, jej posiadanie jest surowo karane. 

W wielu krajach Ameryki Południowej oraz Środkowej marihuana od dawna jest legalna. Świetnym przykładem jest Urugwaj, w którym marihuana jest legalna od ponad 20 lat. Jest ona także legalna m.in. w Peru, Chile, czy Ekwadorze. 

Trudno wymienić wszystkie kraje, gdzie marihuana jest legalna. Aktualnie niemal w każdym zakątku świata toczą się dyskusje na temat legalizacji marihuany i pozwolenia na jej użytkowanie. 

Kraje Europy z legalną marihuaną

W porównaniu do Ameryki Północnej i Południowej, kraje europejskie wzbraniają się przed legalizacją marihuany. Dotychczas najbardziej rozpoznawalnym krajem z legalną marihuaną była Holandia. Aktualnie posiadanie do 3.5 grama marihuany zdekryminalizowała Malta, a więc takie ilości można tam swobodnie posiadać. Wiele mówi się o legalizacji marihuany w Niemczech, Szwajcarii i innych krajach europejskich. Ostatni trend pokazuje, że liczba krajów Europy z legalną marihuaną będzie ulegała stopniowemu rozszerzeniu. 

Co grozi za posiadanie marihuany w roku 2022? 

Kary za posiadanie marihuany nie zostały zwiększone w 2022 roku i pozostają na dotychczasowym poziomie. Natomiast, każde wykrycie przez organy ścigania posiadania marihuany skutkować może wszczęciem postępowania karnego. Dla wielu osób jest to pierwsze postępowanie karne w życiu, więc nie wiedzą w jaki sposób się zachować i jak się bronić. 

W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy obrońcy, który rzeczowo i kompleksowo wyjaśni zawiłości związane z procesem karnym, jak również dopilnuje prawidłowego przebiegu postępowania. To dzięki pomocy adwokata od prawa karnego zostanie prawidłowo ustalone, czy posiadanie marihuany w danym przypadku nie było legalne. Obrońca dopilnuje, aby zatrzymane narkotyki zostały przebadane, co przełoży się na prawidłowe ustalenie ewentualnej odpowiedzialności karnej. 

W przypadku dalszych wątpliwości co do przestępstw narkotykowych i kar za posiadanie marihuany, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości jakie nasuwają się w związku z odpowiedzialnością karną za posiadanie nawet niewielkich ilości marihuany. 

 

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze