Co grozi za hodowanie marihuany

Co grozi za hodowanie marihuany - kara

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się uprawę marihuany w warunkach domowych, często nie wiedząc, że jednocześnie popełniają przestępstwo narkotykowe. Pojawia się pytanie co grozi za uprawę marihuany? Jaka jest kara za hodowanie marihuany? Czy karę za hodowanie marihuany można odbyć w systemie dozoru elektronicznego? Zaprezentujemy dziś, jakie przepisy regulują powyższe kwestie oraz wyjaśnimy konsekwencje prawne uprawy konopi.

Spis treści

Wprowadzenie: Co grozi za hodowanie marihuany
Definicja problemu: Hodowanie marihuany a przepisy prawne
Wzrost przypadków hodowli marihuany: Trendy i statystyki
– Motywacje hodowców marihuany: Dlaczego ludzie decydują się na hodowanie marihuany?
– Społeczne i zdrowotne skutki: Skutki społeczne i zdrowotne związane z uprawą i rozpowszechnianiem marihuany.
– Prawa pacjentów medycznych: Rozważania prawne dotyczące uprawy marihuany w celach leczniczych.
Przyczyny i skutki hodowania marihuany
– Metody identyfikacji hodowli marihuany: Jak organy ścigania identyfikują i ścigają przypadki hodowli marihuany?
– Analiza przepisów prawnych i kary za hodowanie marihuany.
Prawo i Kary – Hodowanie marihuany – co grozi?
– Uprawa marihuany – konsekwencje prawne: Skutki prawne za uprawę konopi indyjskich w różnych jurysdykcjach.
Kontrola i Przeciwdziałanie
Porady prawne i rozwiązania
– Jak uniknąć konsekwencji prawnych: Porady prawne dla osób chcących uniknąć kary za hodowanie marihuany.
Podsumowanie

Definicja problemu: Hodowanie marihuany a przepisy prawne

Artykuł 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi o tym, że kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze. Rodzi się pytanie, czy za hodowanie jakiej konopi grozi kara? Zgodnie z art. 4 pkt 4 oraz 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakazuje się hodowli rośliny konopi z rodzaju konopie (Cannabis L.) oraz konopi siewnych (Cannabis sativa L.), gdzie zawartość THC w kwiatach lub owocach przekracza 0,3% ich masy.

Wzrost przypadków hodowli marihuany: Trendy i statystyki

Z racji stanu zdrowia, coraz więcej osób interesuje się “poza medycznymi” możliwościami leczenia, w tym z wykorzystaniem marihuany.  Osoby te najczęściej hodują marihuanę i przetwarzają ją na olej, wykorzystując pozyskany olej w leczeniu bólu.

Motywacje hodowców marihuany: Dlaczego ludzie decydują się na hodowanie marihuany?

Wielokrotnie ludzie decydują się na uprawę z chęci posiadania „czystego” narkotyku, z „pewnego” źródła. Pomimo braku warunków do jej uprawy decydują się na zasadzenie kilku krzaczków. Wtedy niestety nie myślą o tym, co grozi za hodowanie marihuany.

Społeczne i zdrowotne skutki: Skutki społeczne i zdrowotne związane z uprawą i rozpowszechnianiem marihuany.

Marihuana z roku na rok staje się coraz bardziej powszechna, pomimo że jej posiadanie lub hodowla stanowi przestępstwo narkotykowe. Społeczny odbiór konopi się zmienia, jest coraz więcej jej zwolenników. Zmiany te w dużej mierze są konsekwencją wprowadzenia marihuany do medycyny. Obecnie wiele schorzeń jest leczonych za pomocą medycznej marihuany. Ludzie zaczęli dostrzegać jej pozytywne skutki. Zobaczyli także, że zachowanie po jej zażyciu nie jest takie jak to często opisywano w mediach.

Prawa pacjentów medycznych: Rozważania prawne dotyczące uprawy marihuany w celach leczniczych.

Od kilku lat w Polsce możliwe jest uzyskanie medycznej marihuany. Przy określonych schorzeniach i chorobach pacjent dostaje receptę, na podstawie której może kupić marihuanę w aptece. Jest to susz konopny. Obecnie nie ma możliwości, aby w sposób legalny pacjent hodował marihuanę. Natomiast fakt uprawy i wykorzystywania marihuany w celach medycznych jest okolicznością istotną w przypadku ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania.

Prawo karne i hodowanie marihuany w domu

Przyczyny i skutki hodowania marihuany

Oprócz wskazanych wyżej przypadków medycznych, częstą przyczyną hodowania marihuany jest bycie osobą uzależnioną.  Osoby stale zażywające marihuanę, próbują ją hodować w domowych warunkach. Dla niektórych uprawa marihuany jest pewną oszczędnością. Z jednego krzaczka mogą uzyskać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt gram suszu, a paczka nasion zazwyczaj jest tańsza niż zakup paru gram marihuany. W dodatku zakup nasion marihuany jest całkowicie dozwolony.

Hodowla na własny użytek powoduje to, że „hodowcy” nie zwracają uwagi na to, co grozi za hodowanie marihuany. Pogłębiające się uzależnienie to nie jedyny skutek. Co grozi za uprawę marihuany poza pogłębieniem uzależnienia? Także odpowiedzialność karna, gdzie karą może być nawet kilkuletnie więzienie.

Metody identyfikacji hodowli marihuany: Jak organy ścigania identyfikują i ścigają przypadki hodowli marihuany?

Najczęściej domowy „hodowca” marihuany jest identyfikowany, bowiem któryś z sąsiadów powiadomił organy ścigania. Czasem zdarza się też tak, że bardzo wysoki pobór energii oraz całodniowe oświetlanie jednego punktu w mieszkaniu zwraca uwagę osób postronnych, które zaczynają się sprawą interesować, a w efekcie zawiadamiają o tym służby. Natomiast najbardziej zaawansowaną formą wykrycia uprawy marihuany przez służby jest wykorzystanie kamer termowizyjnych. Ich użycie najczęściej jest połączone z wcześniejszą informacją uzyskaną przez służby, w toku prowadzonego postępowania.

Analiza przepisów prawnych i kary za hodowanie marihuany.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zawiera liczne przepisy regulujące kwestię marihuany. Są tam określone m.in. przypadki, kiedy kara za hodowanie marihuany nie obowiązuje. W ustawie znajdziemy również przepisy karne regulujące odpowiedzialność za jej posiadanie, czy też handel. 

Prawo i Kary – Hodowanie marihuany – co grozi?

Zgodnie z treścią art. 63 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wysokość kary za uprawę konopi zależy od ilości marihuany możliwej do pozyskania z posiadanych roślin. Co do zasady, kara za hodowanie marihuany wynosi od jednego miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast, jeżeli z posiadanych roślin można uzyskać znaczną ilość ziela konopi innych niż włókniste, kara wzrasta. W takiej sytuacji wynosi ona od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Uprawa marihuany – konsekwencje prawne: Skutki prawne za uprawę konopi indyjskich w różnych jurysdykcjach.

Coraz więcej państw decyduje się na zdepenalizowanie lub nawet zalegalizowanie marihuany. Całkowicie legalna jest uprawa konopi m.in. w Gruzji. Na Malcie oraz w Holandii dozwolona jest uprawa określonej liczby sadzonek. 

Z kolei z roku na rok coraz więcej państw rozpoczyna procesy częściowo legalizujące marihuanę. Dotychczas na przykład Niemcy były państwem bardzo negatywnie nastawionym do hodowli marihuany. Obecnie trwają bardzo zaawansowane prace nad jej legalizacją.

kara za hodowanie marihuany na własny użytek

Kontrola i Przeciwdziałanie

Nawet państwa najbardziej otwarte na hodowle marihuany kontrolują jej uprawy oraz ewidencjonują jej sprzedaż. Dla przykładu w Holandii, która uchodzi za najbardziej liberalny kraj, marihuana jest możliwa do zakupu jedynie w ściśle określonych sklepach. W dodatku, jej hodowlą mogą zajmować się jedynie sklepy z odpowiednim pozwoleniem służb. 

Kraje, które depenalizują lub legalizują posiadanie i hodowle marihuany nadal prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie jej skutkom. Prowadzą liczne kampanie przeciwko jej nadużywaniu. Natomiast służby tych państw prowadzą akcje mające na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu marihuany z nieautoryzowanych źródeł.

Porady prawne i rozwiązania

Najprostszą i najbardziej adekwatną radą jest to, aby w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania o posiadanie lub hodowanie marihuany, skorzystać z pomocy prawnej. To podczas porady adwokat podpowie, jakie kroki należy podjąć i w jaki sposób działać i jakiej treści złożyć wyjaśnienia.  Wytłumaczy także, co grozi za uprawę marihuany. W przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności podpowie co zrobić, aby wykonać karę w dozorze elektronicznym.

Jak uniknąć konsekwencji prawnych: Porady prawne dla osób chcących uniknąć kary za hodowanie marihuany.

W przypadku niewielkiej ilości krzaczków, kara za uprawę konopi nie musi zostać wymierzona. Możliwe jest uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania. Natomiast wymaga to sporego zaangażowania dobrego adwokata od spraw karnych. Z racji dużej ilości spraw narkotykowych, sądy coraz rzadziej korzystają z tej możliwości i wymierzają kary za uprawę konopi. Co z kolei daje szansę, po wydaniu wyroku, na ubieganie się o zgodę na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Podsumowanie

Aktualne kary za hodowanie marihuany są dosyć wysokie. Jest to jedno z częściej popełnianych przestępstw narkotykowych. Dopóki nie zmienią się przepisy w Polsce, nawet uprawa jednego krzaczka może spotkać się z surową reakcją karną sądu. Jak opisano powyżej, hodowla marihuany w celach medycznych, nie gwarantuje uniewinnienia. Natomiast przy pomocy dobrego obrońcy można uzyskać warunkowe umorzenie postępowania i dalej funkcjonować jako osoba niekarana. 

Celem niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym hodowli marihuany i innych przestępstw narkotykowych, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza porady  prawne online”.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze