Jaka jest kara za jazdę po narkotykach

Kierowanie pod wpływem narkotyków.

Jednym z najczęściej popełnianych przestępstw narkotykowych jest jazda pod wpływem narkotyków. Kary za jazdę po narkotykach, z roku na rok są coraz dotkliwsze, co z kolei ma zmierzać do wyeliminowania kierowców zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W dzisiejszym wpisie przedstawimy co grozi za jazdę po narkotykach oraz czy jazda po narkotykach może skończyć się warunkowym umorzeniem postępowania.

Spis treści

Wprowadzenie: Jaka jest kara za jazdę po narkotykach w 2023 roku
Jazda po narkotykach jako zagrożenie dla społeczeństwa
– Statystyki i dane dotyczące przypadków jazdy pod wpływem narkotyków
Bezpieczeństwo na Drodze
– Skutki jazdy pod wpływem narkotyków dla bezpieczeństwa drogowego
Edukacja i Świadomość Społeczeństwa
– Programy edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z jazdą po narkotykach
Prawo i Kary
– Analiza przepisów prawnych dotyczących jazdy po narkotykach
– Kara za jazdę pod wpływem narkotyków: grzywny, kary więzienia i inne konsekwencje prawne
– Warunkowe umorzenie sprawy – czy to możliwe w przypadku jazdy po narkotykach?
– Na ile zabierają prawo jazdy po jeździe po narkotykach?
– Rola społeczeństwa w przeciwdziałaniu jeździe pod wpływem narkotyków
Podsumowanie

Jazda po narkotykach jako zagrożenie dla społeczeństwa

Przestępstwo jazdy po narkotykach niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje, nie tylko dla samego kierującego, ale przede wszystkich dla innych uczestników ruchu drogowego. Nierzadko dochodzi do katastroficznych skutków w postaci śmierci człowieka. Dzieje się tak głównie dlatego, że środki odurzające są coraz łatwiej dostępne, szczególnie dla młodych ludzi. Co więcej, najczęściej bliscy nie dostrzegają faktu zażycia narkotyków. Trudniej jest w takich sytuacjach wpłynąć na proces decyzyjny człowieka, czyli mówiąc inaczej odwieźć go od pomysłu prowadzenia samochodu pod wpływem.

Statystyki i dane dotyczące przypadków jazdy pod wpływem narkotyków

Według statystyk najczęściej osoby decydują się prowadzić samochód, po zażyciu marihuany lub amfetaminy. Z roku na roku liczba zatrzymań i późniejszych skazań osób które kierowały samochodem pod wpływem narkotyków, wciąż rośnie.

Bezpieczeństwo na Drodze

Rocznie w Polsce dochodzi do ponad 20 tysięcy wypadków. Spora część z tych wypadków spowodowana jest właśnie przez osoby kierujące pojazdem pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Nawet niewielkie stężenie narkotyków w organizmie kierującego wpływa na jego zachowania na drodze i może skończyć się nawet śmiercią w wyniku wypadku.

Jazda samochodem po narkotykach

Skutki jazdy pod wpływem narkotyków dla bezpieczeństwa drogowego

Osoby kierujące pojazdami pod wpływem narkotyków posiadają zaburzoną reakcję na to, co dzieje się na drodze. Wiele narkotyków zwiększa pewność siebie, jednocześnie zaburzając odbieranie bodźców zewnętrznych przez kierującego. Sprawia to, że kierowcy będący pod wpływem narkotyków jeżdżą w sposób arogancki, ryzykowny i agresywny.

Edukacja i Świadomość Społeczeństwa

Z roku na rok rośnie świadomość społeczeństwa co do zagrożenia, jakie niosą za sobą narkotyki. Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, w jaki sposób zachowuje się kierowca, czy przypadkiem nie pozostaje pod wpływem środków odurzających. Przykładowo kierowcy posiadają w samochodach kamery, które mogą nagrywać sposób i styl jazdy kierującego pod wpływem.

Programy edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z jazdą po narkotykach

Policja wprowadziła liczne programy edukacyjne skierowane głównie do osób młodych, będących uczniami szkół ponadpodstawowych. Programy zwracają uwagę na zagrożenia jakie niesie za sobą jazda po narkotykach. Najpopularniejszym z tych programów jest projekt edukacyjno-prewencyjny „Trzeźwy umysł na drodze”.

Prawo i Kary

Wbrew powszechnej opinii, kara za jazdę pod wpływem narkotyków jest identyczna, jak w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. Sprawca naraża się na wymierzenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 3 lat. Przy tym przestępstwie także jest orzekany zakaz prowadzenia pojazdów, zasądzane są wysokie należności finansowe na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej jako FPPoP). 

Wiele osób jest nieświadomych konsekwencji, bowiem najczęściej funkcjonariusze Policji przy zatrzymaniu weryfikują jedynie trzeźwość alkomatem, zaś wyjątkowo przeprowadzają testy na obecność narkotyków.

Analiza przepisów prawnych dotyczących jazdy po narkotykach

Kierowanie pod wpływem środków odurzających zostało ujęte w przepisie art. 178a §1 kodeksu karnego. Wyjątkowo, w przypadku nieznacznej ilości środków odurzających w organizmie kierującego pojazdem, takie zachowanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 87 §1-2 kodeksu wykroczeń. 

Jak wynika z powyższego, kwalifikacja prawna czynu zależy od ilości narkotyków w organizmie kierującego. Wstępnie badania na obecność środków odurzających są wykonywane ze śliny. Dokładniejsze na podstawie badań próbki krwi, przeprowadzane są przez biegłego sądowego. 

Kiedy dana osoba zostanie zatrzymana za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, warto skonsultować sprawę z obrońcą. Pozwoli to na weryfikację prawidłowości wykonanych badań laboratoryjnych i ich wyników oraz sprawdzenie czy prowadzący postępowanie przyjęli prawidłową kwalifikację prawną czynu, od której zależy wymiar kary, zakazu prowadzenia pojazdów itp.

Kara za jazdę pod wpływem narkotyków: grzywny, kary więzienia i inne konsekwencje prawne

Zgodnie z brzmieniem art. 178a §1 kodeksu karnego kara za kierowanie po narkotykach mieści się w granicach od miesiąca do nawet trzech lat pozbawienia wolności. Dodatkowo orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. Sąd orzeka także świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5.000 złotych na rzecz FPPoP oraz obciąża oskarżonego kosztami postępowania. 

W przypadku popełnienia wykroczenia, konsekwencje są dużo niższe. Za wykroczenie określone w art. 87 §1 i 2 k.w. sąd wymierza karę grzywny w wysokości nie niższej niż 2.500 złotych, do nawet 30.000 złotych. Obok tego orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do nawet 3 lat. 

Dodać należy, że w ostatnim czasie przepisy uległy zaostrzeniu. Obecnie, w przypadku znacznej ilości narkotyków w organizmie kierującego, możliwe jest nawet orzeczenie przepadku pojazdu lub równowartości tego pojazdu, którym poruszał się kierujący.

Warunkowe umorzenie sprawy – czy to możliwe w przypadku jazdy po narkotykach?

Jazda po narkotykach może zakończyć się warunkowym umorzeniem postępowania. Natomiast takie zakończenie postępowania zależy od kilku warunków i wymaga dużego zaangażowania od obrońcy i sprawcy. W przypadku wniosku o warunkowe umorzenie postępowania istotne jest czy sprawca był wcześniej karany, jak funkcjonował na co dzień w społeczeństwie przed zdarzeniem oraz jakie właściwości i warunki osobiste sprawca prezentuje na co dzień.

Na ile zabierają prawo jazdy po jeździe po narkotykach?

Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat. Przy warunkowym umorzeniu postępowania możliwe jest skrócenie czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów do 1 roku lub 2 lat. W wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od wymierzenia zakazu.

Rola społeczeństwa w przeciwdziałaniu kierowania pod wpływem narkotyków

Zagrożenia związane z jazdą pod wpływem narkotyków nigdy nie zostaną wyeliminowane, jeżeli społeczeństwo nie zacznie reagować na takie zachowania. Rolą społeczeństwa powinna być pomoc służbom, chociażby poprzez uniemożliwienie prowadzenia pojazdów osobom pod wpływem środków odurzających, jak przykładowo odbieranie kluczyków i powiadamianie służb.

Podsumowanie

Jazda pod wpływem narkotyków jest przestępstwem powodującym znaczne zagrożenie w ruchu pojazdów. Z roku na rok kary za przestępstwo jazdy pod wpływem są coraz większe, w dodatku połączone z długoletnim zakazem prowadzenia pojazdów i wysokimi karami finansowymi. Konsekwentna współpraca z obrońcą od samego początku postępowania karnego daje natomiast możliwość uzyskania jak najniższego wyroku. Pozwala także na wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania

W przypadku potrzeby rozwinięcia zagadnień związanych z jazdą pod wpływem narkotyków, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza „porady prawne online”.  Podczas konsultacji wyjaśnimy Państwu jakie kroki należy podjąć w tego typu sprawach.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze