Kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023 – jakie uprawnienia może stracić kierowca?

Pomimo, że w ciągu ostatnich lat doszło do znacznego zaostrzenia kar za prowadzenie samochodu po alkoholu, w 2023 roku nadal jest to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw. Kierowcy nadal na krótko po “wprawieniu się” w stan nietrzeźwości, wsiadają za kierownicę po alkoholu, aby prowadzić pojazdy. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023 roku, jak zmieniono kary za jazdę po pijanemu w 2023 roku oraz jakie przepisy obecnie regulują odpowiedzialność karną za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Spis treści

Wprowadzenie: Jazda pod wpływem alkoholu – aktualna sytuacja w 2023 roku
Kary za jazdę po alkoholu

– Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu?
– Zakres przekroczenia prędkości a wysokość kary
– Maksymalna dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy
– Jakie są możliwe kary za przekroczenie limitu alkoholu? Skutki powyżej 0.5 promila we krwi – jakie kary?
Jazda pod wpływem alkoholu a różne rodzaje pojazdów
– Jazda pod wpływem alkoholu rowerem – jakie są konsekwencje?
Jak uniknąć kary i utraty prawa jazdy? – porady
– Za co jeszcze można stracić prawo jazdy?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Kodeksie Karnym – Kluczowe przepisy dotyczące za jazdę po alkoholu
Podsumowanie

Jazda pod wpływem alkoholu – aktualna sytuacja w 2023 roku

Obecnie nadal jazda pod wpływem alkoholu może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie lub jako przestępstwo. Kwalifikacja czynu zależy od stężenia alkoholu, jakie wykaże urządzenie pomiarowe. 

Jeżeli wynik badania wykaże, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi ponad 0,5 promila alkoholu (0,25 mg na 1 dm3 powietrza), to taki kierujący popełnia przestępstwo. Podobnie, jest przy tendencji wzrostowej, prowadzącej do przekroczenia powyższych norm. Omawiane przestępstwo zostało ujęte przez ustawodawcę w art. 178a kodeksu karnego

Natomiast, jeżeli wynik badania alkomatem wykaże, że zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu (od 0,1 do 0,25 mg na 1 dm3 powietrza), to taki kierowca popełnia wykroczenie. Zostało ono ujęte przez ustawodawcę w art. 87 kodeksu wykroczeń.

Kary za jazdę po alkoholu

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu różnią się przede wszystkim od tego, czy jest to przestępstwo, czy wykroczenie. Wykroczenie niesie za sobą łagodniejszą karę, bowiem dla popełnienia wykroczenia wystarczające jest mniejsze stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Aktualnie za popełnienie wykroczenia grozi kara aresztu do 30 dni lub kara grzywny od 2.500  złotych do 30.000 złotych. 

Przestępstwo jest już zdecydowanie surowiej karane i karą może być kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Kara grzywny jest wyrażona w stawkach dziennych i może wynosić od 10 do nawet 540 stawek dziennych, przy czym wysokość stawki dziennej nie może być niższa niż 10 złotych. Kara ograniczenia wolności trwa minimum miesiąc, a maksymalnie 2 lata. Karę ograniczenia wolności zazwyczaj orzeka się poprzez określenie ilości godzin prac społecznych, jakie sprawca przestępstwa ma wykonać. Liczba tych godzin wynosi od 20 do 40 godzin miesięcznie. Kara pozbawienia wolności przy tym przestępstwie może wynosić minimum 1 miesiąc, a maksymalnie 2 lata. Jej wykonanie może zostać zawieszone na okres próby, który trwa od roku do 3 lat. 

Co istotne w przypadku skazania, taka informacja trafia do Krajowego Rejestru Karnego, co w skrajnych przypadkach może powodować u skazanego utratę zatrudnienia, z racji konieczności legitymowania się zaświadczeniem o niekaralności. 

Warto skonsultować z adwokatem to, jaka kara grozi za jazdę po alkoholu, bowiem sytuacja każdej osoby jest inna, a wymiar kary zależy od wielu czynników. Nasz doświadczony adwokat w Jeleniej Górze podpowie w jaki sposób postępować, aby podjąć przed sądem walkę o jak najniższy wymiar kary.

Jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu?

Poza wymierzeniem głównej kary za jazdę po pijanemu, należy liczyć się także z dodatkowymi konsekwencjami, w tym finansowymi, które mogą znacznie nadszarpnąć nasz budżet domowy. Sąd przy skazywaniu za jazdę po alkoholu obligatoryjnie stosuje wobec sprawcy także: 

 • zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku przestępstwa zakaz może zostać orzeczony na okres od 3 do 15 lat lub nawet dożywotnio, zaś przy wykroczeniu okres zakazu prowadzenia pojazdów będzie wynosił od 6 miesięcy do 3 lat, 
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5.000 złotych do nawet 60.000 złotych.

Zakres przekroczenia prędkości a wysokość kary

Wśród Klientów Kancelarii często pojawia się pytanie – za co można stracić prawo jazdy poza jazdą pod wpływem alkoholu? Przede wszystkim za nadmierną prędkość. Od kilku lat możemy stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50 km/h. 

W ostatnim czasie znacznie wzrosły wysokości mandatów za przekroczenie prędkości. Aktualnie obowiązują następujące kary za przekroczenie dopuszczalnej prędkości: 

 • do 10 km/h – mandat 50,00 zł,
 • o 11–15 km/h – mandat 100,00 zł,
 • o 16–20 km/h – mandat 200,00 zł 
 • o 21–25 km/h – mandat 300,00 zł 
 • o 26–30 km/h – mandat 400,00 zł 
 • o 31–40 km/h – mandat 800,00 zł, a w przypadku powtórnego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy od pierwszego przekroczenia mandat wynosi 1.600,00 zł 
 • o 41–50 km/h – mandat 1.000,00 zł a w przypadku powtórnego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy od pierwszego przekroczenia mandat wynosi 2.000,00 zł,
 • o 51–60 km/h – mandat 1.500,00 zł a w przypadku powtórnego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy od pierwszego przekroczenia mandat wynosi 3.000,00 zł, 
 • o 61–70 km/h – mandat 2.000,00 zł a w przypadku powtórnego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy od pierwszego przekroczenia mandat wynosi 4.000,00 zł,
 • o 71 km/h i więcej – mandat 2.500,00 zł a w przypadku powtórnego popełnienia tego wykroczenia w ciągu 24 miesięcy od pierwszego przekroczenia mandat wynosi 5.000,00 zł.

Obok mandatu za przekroczenie prędkości w każdym przypadku przyznawane są punkty karne.

Maksymalna dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy

Zasada jest prosta – nie należy wsiadać za kierownicę nawet po spożyciu minimalnej ilości alkoholu. Natomiast, ustawodawca przewidział, że w przypadku stężenia alkoholu we krwi nie przekraczającego 0,2 promila (0,1 mg/dm3 wydychanego powietrza) kierujący nie poniesie odpowiedzialności karnej, w tym za wykroczenie.

Jakie są możliwe kary za przekroczenie limitu alkoholu? Skutki powyżej 0.5 promila we krwi – jakie kary?

Jazda pod wpływem alkoholu w 2023 roku jest surowo karana. Nasza praktyka pokazuje, że sądy orzekają coraz surowsze kary za jazdę po pijanemu. Kierujący samochodem musi liczyć się z tym, że za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023 roku zostanie wobec niego orzeczona kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Obok tego zostanie wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat oraz minimum 5.000 złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

W sytuacji, kiedy zostaniemy zatrzymani za jazdę pod wpływem alkoholu, warto niezwłocznie zasięgnąć porady adwokata. W przypadku mniejszego stężenia, po przedstawieniu odpowiedniej argumentacji, możliwe jest uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania. Taka sytuacja pozwala zminimalizować zakres odpowiedzialności, a także powoduje wymierzenie krótszego zakazu prowadzenia pojazdów (1 rok lub 2 lata), a w skrajnych przypadkach nawet odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów.  Natomiast uzyskanie warunkowego umorzenia postępowania zależy od konkretnej sytuacji oskarżonego, jak i wcześniejszej karalności.

Jazda pod wpływem alkoholu a różne rodzaje pojazdów

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu można popełnić prowadząc pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Oznacza to, że jeżeli płyniemy np. skuterem wodnym pod wpływem alkoholu, to także popełniamy przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego

Warto także omówić kwestię  środków karnych orzekanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wymierzając karę sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w tym wypadku może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznym np. w ruchu lądowym lub ograniczyć zakaz prowadzenia tych pojazdów do konkretnej kategorii pojazdów. Dla przykładu, jeżeli sprawca jechał samochodem osobowym, dla którego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii B, a ma także prawo jazdy kategorii C, to jest możliwość wnioskowania o zakaz prowadzenia jedynie pojazdów kategorii B. Niemniej jednak za takim ograniczeniem zakazu prowadzenia pojazdów, muszą przemawiać konkretne okoliczności, które warto omówić z obrońcą.

 Jazda pod wpływem alkoholu rowerem – jakie są konsekwencje?

Odpowiedzialność za jazdę pod wpływem alkoholu na rowerze uregulowana jest w art. 87 kodeksu wykroczeń. W 2023 roku kara za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu zależy od tego jakie jest stężenie alkoholu w organizmie rowerzysty.  

Podobnie jak przypadku kierującego pojazdem, jeżeli stężenie alkoholu we krwi rowerzysty mieści się w przedziale od 0,2 do 0,5 promila (od 0,1 do 0,2 mg/dm3 w wydychanym powietrzu) to kierujący otrzyma mandat nie niższy niż 1.000 złotych.

Jeżeli stężenie alkoholu we krwi kierującego przekracza 0,5 promila (powyżej 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu) to kierujący może otrzymać karę grzywny nie mniejszą niż 2.500 złotych lub karę aresztu. 

Sąd może orzec także zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast wymierzenie zakazu nie jest obowiązkowe.

Jak uniknąć kary i utraty prawa jazdy? – porady

Przede wszystkim, aby uniknąć kary i utraty prawa jazdy, radzimy nie jeździć pod wpływem w 2023 roku. Przed rozpoczęciem jazdy najlepiej upewnić się na komisariacie Policji, że jest się zupełnie trzeźwym i można ponad wszelką wątpliwość prowadzić samochód. 

Jeżeli jednak zdarzy się tak, że zostaniemy zatrzymani za jazdę pod wpływem w 2023 roku, najlepiej zachować spokój i od razu po wykonaniu pierwszych czynności, a przed pierwszym przesłuchaniem i postawieniem zarzutów, nawiązać kontakt z adwokatem, który udzieli  niezbędnych porad i wytłumaczy dalsze etapy postępowania. 

Dzięki pomocy adwokata można starać się o jak najniższą karę za jazdę pod wpływem, czy też podjąć próbę uzyskania warunkowego umorzenia postępowania. Adwokat na zlecenie swojego klienta podejmie wszelkie działania, aby wobec klienta nie stosowano zakazu prowadzenia pojazdów lub zakaz ten stosowano w minimalnym zakresie.

 Za co jeszcze można stracić prawo jazdy?

W 2023 roku jazda pod wpływem alkoholu nie jest jedyną sytuacją, kiedy sprawca może stracić prawo jazdy. W ostatnim okresie główną przyczyną utraty prawa jazdy jest nadmierna prędkość. Największa ilość kierowców traci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W takim przypadku sprawca traci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. 

Kolejną przyczyną utraty prawa jazdy jest spowodowanie wypadku w ruchu drogowym. W takim przypadku Sąd także ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, podobnie jak za jazdę pod wpływem alkoholu. Różnicą jest to, że w tym przypadku sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do nawet 15 lat. 

Obecnie, także w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia (np. wypadku) wobec kierującego może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. W tym przypadku także minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów to 3 lata. 

Jeżeli kierujący prowadził pojazd pomimo utraty uprawnień do kierowania (np. wobec orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów), to także może kolejny raz utracić prawo jazdy. Sąd może wobec takiego sprawy po raz kolejny orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Kodeksie Karnym – kluczowe przepisy dotyczące za jazdę po alkoholu

Najważniejsze przepisy w kodeksie karnym dotyczące jazdy po alkoholu to:

art. 66 §1-2 kodeksu karnego – określa możliwości i warunki warunkowego umorzenia postępowania m.in. za jazdę pod wpływem w 2023 roku.

Podsumowanie

Kary za jazdę pod wpływem alkoholu w 2023 roku uległy zwiększeniu. To jednak nie koniec zaostrzenia kar za tego typu przestępstwa. W ciągu najbliższego roku w życie wejdą m.in. przepisy zaostrzające kary za jazdę po alkoholu, jak również pozwalające na przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. 

W przypadku zatrzymania za prowadzenie pod wpływem alkoholu radzimy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem. Dzięki nawet krótkiej poradzie prawnej uzyskacie Państwo kompleksową wiedzę o zagrożeniach, jak i możliwościach w postępowaniu karnym. Celem niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym powyższego zagadnienia, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Kancelarią adwokacką w Jeleniej Górze, jak również za pośrednictwem formularza ”porady  prawne online”.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze