Wykonanie kary – pomoc prawna

wykonanie kary
W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:

Reprezentacja w postepowaniu karnym

Z chwilą wydania prawomocnego wyroku skazującego, postępowanie sądowe przekształca się w postępowanie zmierzającego do wykonania kary tj. postępowanie wykonawcze.

wykonanie kary

Wykonanie kary to innymi słowy postępowanie, które obejmuje egzekwowanie orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym. Głównie wyroków, a więc kar i innych środków penalnych.

W etapie postępowania wykonawczego, oskarżony staje się skazanym i w dalszym ciągu może korzystać z pomocy obrońcy.

W aktualnym brzmieniu kodeksu karnego, wykonanie kary wszczyna się tak szybko jak jest to możliwe, gdy tylko orzeczenie nadaje się do wykonania.

Pomoc prawna Kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje reprezentację w toku postępowania o:
 • dozór elektroniczny,
 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwę w wykonaniu kary,
 • zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary,
 • wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary.

Pomoc kancelarii na etapie wykonania kary obejmuje:

 • sporządzenie prawidłowego wniosku,
 • zgłoszenie wniosków dowodowych, które pomogą wykazać nadzwyczajność sytuacji, w której się znajdujesz,
 • ustalenie należnej opłaty sądowej od wniosku,
 • reprezentację na posiedzeniu, również w zakładzie karnym.

Jak odroczyć karę?

Orzeczenie jest wykonalne, kiedy jest prawomocne. To znaczy, że od takiego wyroku nie przysługuje już apelacja. 

Prawomocne orzeczenie w sprawie karnej podlega niezwłocznemu wykonaniu, co w praktyce oznacza oczekiwanie na wezwanie do stawiennictwa do zakładu karnego lub u kuratora. 

W czasie oczekiwania na wezwanie możliwe jest ubieganie się odroczenie wykonania kary, co wiąże się z przesunięciem w czasie rozpoczęcia jej wykonywania. Odroczenie wykonania kary nie powoduje skrócenia jej wymiaru. Można odroczyć wyłącznie taką karę, która jeszcze się nie rozpoczęła. Odroczenie wykonania kary dotyczy kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności. Odroczenie  wiąże się z koniecznością złożenia wniosku odroczenie. Wniosek składa się do Sądu I instancji, w którym zapadł wyrok.  Gdy kara pozbawienia wolności jest już wykonywana w zakładzie karnym, z pomocą przychodzi przerwa w wykonywaniu kary. 

Odroczenie wykonywania kary z powodu „zbyt ciężkich skutków” nie dotyczy wyłącznie kary pozbawienia wolności, ale także kary ograniczenia wolności. Czas odroczenia wykonania kary nie może przekroczyć w tym przypadku 6 miesięcy.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o odroczenie wykonywania kary powinien być należycie umotywowany, udokumentowany i spełniać warunki określone w ustawie. Wniosek ponadto podlega opłacie w kwocie 80 zł.

Istnieją dwie przesłanki odroczenia wykonania kary:

 1. obligatoryjne (art. 150 §1 k.k.w.) oraz 
 2. fakultatywne (art.151 §1 oraz §2 k.k.w.) 

Sąd odracza wykonanie kary gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie kary pozbawienia wolności. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Nie każda choroba uchroni przed natychmiastowym odbywaniem kary, lecz jedynie taka, która wyklucza osadzenie w zakładzie karnym lub nie może być w nim wykonywana.

Aby wniosek został uznany przez Sąd należy dołączyć stosowną dokumentację medyczną. Celem wzmocnienia argumentacji, obrońca od spraw karnych rozważy również konieczność powołania biegłego określonej specjalizacji.

Jeśli Sąd przychyli się do wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w postanowieniu wskaże czas na jaki odroczenie następuje. Regułą jest odroczenie do czasu ustania przeszkody. Czyli najczęściej tak długo, jak długo zostanie to wskazane przez biegłych lekarzy. 

Sąd może ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności jeżeli:

 1. natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
 2. jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony.

Sąd rozpatrując wniosek o odroczenie wykonania kary każdorazowo weryfikuje, czy sytuacja skazanego spełnia powyższe wymagania. 

Maksymalny okres odroczenia wynosi w tym przypadku 1 rok. Dla skazanej kobiety oraz osoby samotnie wychowującej dziecko okres odroczenia nie może przekroczyć 3 lata od urodzenia dziecka. Odroczenie wykonania kary może nastąpić kilkukrotnie, jedna musi się mieścić w maksymalnych okresach wskazanych powyżej. 

Należy podkreślić, iż samo złożenie wniosku o odroczenie wykonywania kary nie powoduje automatycznego jej wstrzymania. Skazany nadal może otrzymać wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dlatego też obligatoryjnym elementem wniosku jest ubieganie się o wstrzymanie wykonania kary.

Jeśli członek Twojej rodziny został prawomocnie skazany – to pilnie rozważ kontakt w tej sprawie z adwokatem. Szybka i sprawna pomoc prawna może zapobiec natychmiastowemu wykonaniu kary, jak również wstrzymać jej wykonanie. Otrzymaj optymalne rozwiązanie, przy uwzględnieniu reguł prawa karnego.

Ze względu na specyfikę prawa karnego, działalność Kancelarii obejmuje teren całego kraju.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w obszarze prawa karnego to zachęcamy do kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ,,porady prawne online”.

Wymieniony katalog spraw z zakresu prawa karnego nie ma charakteru zamkniętego. Jeżeli Twoja sprawa nie została w nim wymieniona, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Lidia Kunicka, celem doboru skutecznego rozwiązania prawnego.

Prawo karne to nie jedyny obszar działalności Kancelarii. Pozostały obszar specjalizacji Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Specjalizacje”.

W ramach specjalizacji Prawo karne – Adwokat Lidia Kunicka – Wrocław:
Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze

Karolina FerencKarolina Ferenc
15:58 10 Sep 22
Jako klientka z czystym sumieniem polecam usługi Pani Adwokat Lidii Kunickiej. Od pierwszego... spotkania Pani Lidia była w pełni oddana i zaangażowana w moją sprawę doprowadzając ją do końca z pozytywnym rezultatem. Pani Adwokat jest uprzejma, komunikatywna a przede wszystkim rzetelna i bardzo profesionalna we wszystkich aspektach swojej pracy. Pani Lidia posiada bardzo dużą wiedzę oraz doświadczenie, widoczne już od pierwszego kontaktu, dlatego nie wahałam się podejmując z nią współpracę i zdecydowanie nie żałuję. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, nie tylko prawne ale też mentalne, oraz podjęcie się ciężkiej sprawy z tak świetnym rezultatem.czytaj więcej
Agnieszka ZubAgnieszka Zub
14:20 10 Aug 22
Serdecznie polecam Panią Adwokat Lidię Kunicką, zaangażowana w sprawę, zawsze pomocna, jestem... bardzo zadowolona z przebiegu naszej współpracy oraz z wyniku rozprawy🙂czytaj więcej
RoksanaRoksana
16:48 11 Jul 22
Witam ! Pani Lidia pełen profesjonalizm ,jestem bardzo wdzięczny .Polecam serdecznie
Marta MichalkiewiczMarta Michalkiewicz
17:55 23 Jun 22
Taki Adwokat to skarb! Ciepła, serdeczna, dysponująca ogromną wiedzą i doświadczeniem.Skuteczność... zakończona pełnym sukcesem. Dzięki Pani Lidii człowiek czuje się zaopiekowany i bezpieczny. Cudowny człowiek i skuteczny Adwokat. Dziękuję Pani Lidio za opiekę nad moją rodziną. ☺️czytaj więcej
jarosław MIśkiewiczjarosław MIśkiewicz
05:10 16 Apr 22
W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować Pani Mecenas Lidia Kowalskiej,za bardzo dobrą... współpracę i wygraną na naszą korzyść z kodeksu KK. Podjęcie współpracy z Panią Lidią była najlepszą decyzją. Nigdy wcześniej nie miałem problemów z prawem, ale każdemu może się zdarzyć. Cała sprawa przebiegła sprawnie. Pani Mecenas do samej sprawy podeszła z pełnym profesjonalizmem z pełnym zaangażowaniem i zagłębieniem się w każdy najmniejszy szczegół postępowania za co bardzo dziękuję. Gdyby nie współpraca z Panią Lidią zapewnie miałbym duży większe kłopoty.Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Pani Lidii dużo sukcesów w karierze zawodowejczytaj więcej
js_loader