Jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwany listem gończym?

Poszukiwany - przestępca

Jak sprawdzić, czy wystawiono za daną osobą list gończy, czy jestem poszukiwany w Polsce, czy możliwe jest wystawienie listu gończego za długi? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy w niniejszym wpisie. Wyjaśnimy także różnicę między listem gończym a europejskim nakazem aresztowania, potocznie zwanym międzynarodowym listem gończym.

Spis treści
Jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwanym listem gończym

Kto może być poszukiwany listem gończym
Jak sprawdzić w Polsce, czy policja szuka listem gończym?
—  List gończy za długi
Czy list gończy obowiązuje za granicą?
—  Międzynarodowy list gończy za alimenty
W jaki sposób można anulować list gończy?
Przedawnienie wykonania kary, a list gończy

Jak sprawdzić, czy ktoś jest poszukiwanym listem gończym?

Od kilkunastu lat Policja prowadzi rejestry osób poszukiwanych listami gończymi. Dotychczas Policja publikowała w mediach oraz w Internecie jedynie listę osób najbardziej poszukiwanych, za najgroźniejsze przestępstwa. Aktualnie uległo to zmieniło. 

Mianowicie, utworzono internetową wyszukiwarkę osób poszukiwanych listem gończym. Obecnie wyszukiwarka jest ogólnie dostępna pod adresem: https://poszukiwani.policja.pl/. Baza jest aktualizowana i uzupełniana o nowe listy gończe. Warto dodać, że sam fakt braku figurowania w powyższym rejestrze, nie należy traktować “jako pewnik”. Dzieje się tak dlatego, że rejestr nie jest aktualizowany codziennie. Mówiąc inaczej, nie ma żadnej pewności, czy w dacie sprawdzenia bazy nie ma listu gończego, który dotychczas nie został do niej wprowadzony. 

Najpewniejszym sposobem na ustalenie, czy jest się poszukiwanym listem gończym, jest wystąpienie o udzielenie takiej informacji do Krajowego Rejestru Karnego (dalej jako KRK). Wiąże się to z opłatą 50,00 złotych. Wniosek o uzyskanie takiej informacji może być złożony za pośrednictwem adwokata. Mając odpowiedź z KRK, zyskujemy pewność o poszukiwaniu listem gończym, a także dowiadujemy się szczegółów tj. w związku z jaką sprawą jesteśmy poszukiwani.

Kto może być poszukiwany listem gończym

Zgodnie z treścią art. 279 k.p.k. listem gończym może być poszukiwana osoba, wobec której zostało wydane postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, a mimo to ukrywa się i unika organów ścigania, nie stawia się w Areszcie Śledczym. Nawet jeżeli dotychczas osoba ta nie została przesłuchana, to Sąd i tak może wydać postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, jeżeli dana osoba unika organów ścigania i nie stawia się na ich wezwania. Dopiero po wydaniu tego postanowienia, sąd lub prokurator może zarządzić poszukiwanie danej osoby poprzez list gończy. 

Poszukiwane mogą być także osoby, które nie stawiły się do zakładu karnego w wyznaczonym terminie, celem odbycia kary pozbawienia wolności. 

Wątpliwość co do podstawy wydania listu gończego jest głównym powodem, dlaczego warto zweryfikować przyczyny jego wydania z pomocą adwokata. Dzięki pomocy prawnej, rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości, jak również adwokat pomoże rozwiązać sytuację spowodowaną wydaniem listu gończego i udzieli dalszych instrukcji w sprawie. Pomoże anulować list gończy. Może się bowiem okazać, że list ten utraci ważność po zapłacie grzywny, czy też złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary lub odroczenie jej wykonania.

Poszukiwanie listem gończym

 

Jak sprawdzić w Polsce, czy policja szuka listem gończym?

Jaka już wyżej wskazano, aktualnie funkcjonuje internetowa baza osób poszukiwanych listami gończymi. Jeżeli jednak dana osoba chce mieć pewność co do jej poszukiwania listem gończym, warto uzyskać taką informację z Krajowego Rejestru Karnego. Tylko informacja z KRK daje pewność, co do istnienia listu gończego, podmiotu wydającego list gończy oraz podstaw do jego wydania.

List gończy za długi

Co do zasady, list gończy za długi nie jest wydawany. Może on jednak zostać wystawiony, jeżeli sąd orzekł wobec danej osoby karę grzywny, a nie została ona zapłacona i następnie zamieniono tę karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności. 

Niemniej jednak za zadłużenia z tytułu pożyczek, nieopłaconych faktur itp. nie wydaje się listu gończego za dłużnikiem, chyba że wiążą się one z popełnieniem czynu zabronionego – oszustwa, czy fałszerstwa. W takiej sytuacji, możliwe jest wszczęcie postępowania karnego, wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zarządzenie poszukiwania listem gończym za długi.

Czy list gończy obowiązuje za granicą?

Często list gończy mylony jest z europejskim nakazem aresztowania (ENA), potocznie zwanym, międzynarodowym listem gończym.  Europejski nakaz aresztowania wydany jest w sytuacji, kiedy osoba ścigana za przestępstwo rozpoznawane przez polski sąd, ukrywa się na terenie unii europejskiej. Niedopuszczalne jest jednak jego wydanie, kiedy dane przestępstwo zagrożone jest karą nieprzekraczającą jednego roku pozbawienia wolności lub kiedy sprawa dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 4 miesięcy. 

Jak sama nazwa wskazuje “międzynarodowy list gończy” obowiązuje poza granicami Polski. Natomiast “list gończy” ma zastosowanie wyłącznie w kraju jego wydania. Może też zdarzyć się tak, że kilka państwa wyda listy gończe za tą samą osobą, ścigając ją o te same przestępstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że list gończy wydany w Polsce obowiązuje tylko na jej terenie, nie będzie obowiązywał np. w Czechach, czy Niemczech.

Międzynarodowy list gończy

Międzynarodowy list gończy za alimenty

Międzynarodowy list gończy za alimenty może zostać wydany wtedy, kiedy poprzez niepłacenie alimentów dochodzi do narażenia osoby uprawnionej do ich uzyskiwania, na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Taka osoba popełnia czyn z art. 209 §1a k.k. Innymi słowy, wskutek niepłacenia alimentów uprawniony jest narażony na brak możliwości zakupu podstaw do życia jak: żywność, leki, czy też uregulowania opłat za mieszkanie.

Samo niepłacenie alimentów przez 3 miesiące jest przestępstwem z art. 209 §1 k.k. i nie dotyczy “podstawowych potrzeb”. Przestępstwo bowiem, ma zbyt niskie zagrożenie karą, które wynosi maksymalnie jeden rok pozbawienia wolności, aby został wydany europejski nakaz aresztowania. Nie zmienia to faktu, że polski sąd może zwrócić się do sądu znajdującego się w miejscu pobytu osoby niepłacącej alimentów o wydanie listu gończego. Wtedy sąd ten może wydać list gończy za taką osobą, co będzie skutkowało, że sprawca przestępstwa będzie poszukiwany. 

W jaki sposób można anulować list gończy?

Wedle zapisów kodeksu postępowania karnego, list gończy zostanie anulowany po tym, kiedy dana osoba stawi się przed prokuratorem i zostanie przez niego przesłuchana. Po przesłuchaniu prokurator może uchylić tymczasowe aresztowanie lub zmienić je na inny środek zapobiegawczy. Jeżeli prokurator nie widzi podstaw do jego zmiany lub uchylenia, o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania będzie orzekał niezwłocznie sąd. W posiedzeniu tym warto, aby brał udział obrońca podejrzanego. Na postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania tymczasowego aresztowania, służy zażalenie w terminie 7 dni od dnia wydania postanowienia.

Nie jest to jedyny sposób na anulowanie listu gończego, zwłaszcza, kiedy osoba jest poszukiwana do wykonania kary. W takich sprawach nieraz wystarczy m.in. zapłacić zaległą grzywnę lub złożyć wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego. 

Wymienione sposoby anulowania listu gończego wiążą się z potrzebą analizy sprawy. Warto ją zlecić adwokatowi. Pomoże on ustalić, jaki sposób zakończenia poszukiwań będzie najlepszy dla danej osoby i w tym celu przygotuje odpowiednie wnioski. Dzięki pomocy adwokata, będziemy mieli pewność, że nie jesteśmy już poszukiwani i możemy swobodnie poruszać się na terenie Polski.

Przedawnienie wykonania kary, a list gończy

Może być też tak, że doszło do przedawnienia wykonania kary, a list gończy dalej widnieje w systemach Policji. Należy taką sytuację niezwłocznie wyjaśnić, bowiem w świetle prawa, wraz z przedawnieniem wykonania kary, postępowanie wykonawcze powinno zostać umorzone. Z dniem umorzenia postępowania, ustaje także potrzeba poszukiwania danej osoby do odbycia kary. Tym samym, od wtedy list gończy powinien zostać usunięty z systemów policyjnych. 

Jeżeli zachodzi potrzeba ustalenia, czy został wydany list gończy, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego. Pomożemy krok po kroku rozwiązać sytuację i anulować list gończy.

Edukacja

Podobne wpisy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Adwokat Lidia Kunicka

Zapraszamy do siedziby głównej we Wrocławiu oraz filii w Jeleniej Górze

G LG L
12:07 21 Dec 22
Jako niesłyszący Klient jestem wdzięczny tej Adwokatki, starała się jak może, oczywiście wszystko... załatwiła w mojej sprawie i dokładnie ustaliła co i jak. Dziękuję, i gorąco polecam na przyszłość!czytaj więcej
Paweł WiencekPaweł Wiencek
07:54 17 Dec 22
Pani Mecenas dokonała w mojej sprawie rzeczy - wydawało się - niemożliwych. Cały czas bieżący... kontakt i pełne zaangażowanie. Gorąco polecam skorzystanie z pomocy Pani Lidii Kunickiej!czytaj więcej
Karolina FerencKarolina Ferenc
15:58 10 Sep 22
Jako klientka z czystym sumieniem polecam usługi Pani Adwokat Lidii Kunickiej. Od pierwszego... spotkania Pani Lidia była w pełni oddana i zaangażowana w moją sprawę doprowadzając ją do końca z pozytywnym rezultatem. Pani Adwokat jest uprzejma, komunikatywna a przede wszystkim rzetelna i bardzo profesionalna we wszystkich aspektach swojej pracy. Pani Lidia posiada bardzo dużą wiedzę oraz doświadczenie, widoczne już od pierwszego kontaktu, dlatego nie wahałam się podejmując z nią współpracę i zdecydowanie nie żałuję. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie, nie tylko prawne ale też mentalne, oraz podjęcie się ciężkiej sprawy z tak świetnym rezultatem.czytaj więcej
Agnieszka ZubAgnieszka Zub
14:20 10 Aug 22
Serdecznie polecam Panią Adwokat Lidię Kunicką, zaangażowana w sprawę, zawsze pomocna, jestem... bardzo zadowolona z przebiegu naszej współpracy oraz z wyniku rozprawy🙂czytaj więcej
RoksanaRoksana
16:48 11 Jul 22
Witam ! Pani Lidia pełen profesjonalizm ,jestem bardzo wdzięczny .Polecam serdecznie
Marta MichalkiewiczMarta Michalkiewicz
17:55 23 Jun 22
Taki Adwokat to skarb! Ciepła, serdeczna, dysponująca ogromną wiedzą i doświadczeniem.Skuteczność... zakończona pełnym sukcesem. Dzięki Pani Lidii człowiek czuje się zaopiekowany i bezpieczny. Cudowny człowiek i skuteczny Adwokat. Dziękuję Pani Lidio za opiekę nad moją rodziną. ☺️czytaj więcej
jarosław MIśkiewiczjarosław MIśkiewicz
05:10 16 Apr 22
W pierwszej kolejności chciałbym bardzo podziękować Pani Mecenas Lidia Kowalskiej,za bardzo dobrą... współpracę i wygraną na naszą korzyść z kodeksu KK. Podjęcie współpracy z Panią Lidią była najlepszą decyzją. Nigdy wcześniej nie miałem problemów z prawem, ale każdemu może się zdarzyć. Cała sprawa przebiegła sprawnie. Pani Mecenas do samej sprawy podeszła z pełnym profesjonalizmem z pełnym zaangażowaniem i zagłębieniem się w każdy najmniejszy szczegół postępowania za co bardzo dziękuję. Gdyby nie współpraca z Panią Lidią zapewnie miałbym duży większe kłopoty.Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę Pani Lidii dużo sukcesów w karierze zawodowejczytaj więcej
Anna SochaAnna Socha
17:13 01 Mar 22
Profesjonalna i fachowa pomoc ☺️Pani Lidia działa szybko i sprawnie, ma oglomne... doświadczenie i wie co robi.Bardzo miła kobieta, polecam z całego serca.czytaj więcej
KasiaKasia
21:04 24 Nov 21
Serdecznie dziękuję Pani Adwokat za współpracę. Polecam z całego serca. Ciepła miła a zarazem... obeznana i profesjonalna osoba. Dobry kontakt, potrafi rozmawiać z ludźmi, zawsze zostawia dobre słowo i nigdy nie odmawia dobrej rady. Bardzo skuteczna. Polecam!!!czytaj więcej
js_loader